Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Zkouška profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel/zprostředkovatelka NSK 62-042-M

Úspěšným vykonáním zkoušky získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci. To vám vám umožní získat vázanou živnost a stát se profesionálním realitním zprostředkovatelem.

6 990  (vč. DPH)

Popis

Co vám zkouška přinese

Získáte Osvědčení o zkoušce profesní kvalifikace dle NSK 66-042-M, které nahrazuje chybějící vzdělání v oboru. S tím to Osvědčením vám Živnostenský úřad může vystavit vázanou živnost, i když nesplňujete požadavek na vzdělání a praxi (VŠ nebo maturita + praxe).

Proč absolvovat zkoušku právě u nás

Po zaplacení poplatku za zkoušku obdržíte na e-mail soubor otázek ke zkoušce. Sami si tak můžete zhodnotit, jestli se na zkoušku dokážete připravit sami nebo absolvujete naše přípravné kurzy.

Komu je zkouška určena

Zkouška je určena pro stávající makléře, kteří nesplňují podmínky Zákona o realitním zprostředkování 39/2020 Sb., a to bud z důvodu nedostatečné praxe nebo chybějícího potřebného vzdělání. Zkoušku si však mohou vykonat i makléři, kteří tyto podmínky splňují, ale chtějí být do budoucna připraveni na možné změny zákona, protože Osvědčení o zkoušce profesní kvalifikace nemá omezenou platnost.

Zkouška je také povinná pro všechny nové zájemce o práci realitního makléře. Zde doporučujeme absolvovat naše přípravné kurzy.


Jak zkouška probíhá

1/ Ověřování kritérií způsobem „písemné ověření“

Každý uchazeč má ve svém testu minimálně 24 uzavřených otázek, přičemž pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na to, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky. U každé otázky uchazeč bude vybírat z 3 možných odpovědí, z nichž pouze 1 bude správná.

Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

2/ Ověřování kritérií způsobem „ústní ověření“

Provádí se formou individuálního pohovoru zkušební komise s uchazečem

Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit

kritérium c) – g)

Vykonávání činností realitního zprostředkovatele

kritérium a), b)

Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

kritérium b) – c)

3/ Ověřování kritérií způsobem „praktické předvedení a ústní ověření“

Ostatní kritéria, u kterých je uveden způsob ověření „praktické předvedení a ústní ověření“ a „ústní ověření“, která nejsou uvedena výše, budou ověřována na modelových situacích.

  1. modelová situace „klient hledá nemovitou věc ke koupi či nájmu nemovité věci“
  2. modelová situace „klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k prodeji“
  3. modelová situace „klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k nájmu nemovité věci“
  4. modelová situace „klient si vybral nemovitou věc, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí“

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 3 až 5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemného testu je 45 minut.


Doporučujeme!

Ke zkoušce mimo písemný test, může uchazeč použít svůj vlastní notebook. Je to velká výhoda.  

Osvědčení o absolvování

 Po úspěšném vykonání zkoušky do 5 dnů obdrží úspěšný uchazeč poštou Osvědčení.

Chcete být 100% připraveni?

Absolvujte naše přípravné kurzy, ve kterých se dozvíte odpovědi na otázky, které vás budou čekat u zkoušky.

Dotazy

Dotazy k přípravným kurzům nebo k samotné zkoušce vám zodpoví pan Libor Urban na čísle 737 211 366.

Nejbližší termíny školení

 

Termín: 4. 4. 2024    OBSAZENO!!!

Zkouška se koná v čase 9:00 – 17:00 hod v Hotelu Meritum, Staré nám. 14/8, 161 00 Praha 6-Ruzyně


Termín: 18. 4. 2024

Zkouška se koná v čase 9:00 – 17:00 hod v Hotelu Meritum, Staré nám. 14/8, 161 00 Praha 6-Ruzyně


Dotazy k přípravným kurzům nebo k samotné zkoušce vám zodpoví pan Libor Urban na čísle 737 211 366.

Další informace

Průběh zkoušky

45 minut písemný test, 90 minut příprava modelových
situací, 45 minut ústní prověření před komisí

Místo zkoušky

Praha (Hotel Meritum, Staré nám. 14/8, 161 00 Praha 6-Ruzyně), v čase od 9:00 do 17:00

Zakončení

Osvědčení profesní kvalifikace

Související moduly

Přípravné kurzy (https://www.kurzysprint.cz/kurz/balicek-pripravnych-kurzu-ke-zkousce-realitni-zprostredkovatel/)

Termín

18.4.2024 (Praha), 4.4.2024 (Praha)

Máte otázku? Zeptejte se


 

Doporučujeme také…

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top