Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Přípravný online kurz + zkouška profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel/zprostředkovatelka dle NSK 62-042-M

Cenově výhodná, jednoduchá a komplexní příprava 2 v 1 pro vykonání profesní zkoušky Realitní zprostředkovatel dle NSK 66-042-M. Naučíte se teorii i praxi potřebnou k úspěšnému vykonání profesní zkoušky, která je součástí kurzu. Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci umožní i nováčkovi v oboru získat vázanou živnost a stát se profesionálním realitním zprostředkovatelem, který pak může tuto činnost vykonávat u jakékoliv realitní kanceláře nebo i jako samostatný realitní makléř na své IČO.

9 990  (vč. DPH)

Popis

Kurz se koná on-line živě s lektorem. Před vlastním kurzem dostanete vždy materiály k prostudování a pro využití přímo při kurzu. Po úspěšném vykonání zkoušky, která je součástí tohoto kurzu, obdrží uchazeč Osvědčení, které mu spolu s profesním pojištěním umožní získat vázanou živnost.


Co vám kurz přinese

Naučíte se základy právní problematiky spojené s realitami, proniknete do stavební problematiky, kterou využívají makléři ke své činnosti. Dále se naučíte základní postupy z finančního sektoru a po absolvování kurzu se budete orientovat v běžných praktických situacích, se kterými se realitní makléři setkávají. Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace, která je součástí přípravného kurzu.

Realitní zprostředkování se pro vás stane zajímavou profesí, které budete rozumět, a ve které si najdete své místo pro svoje podnikání.

Komu je tento kurz určen

Přípravný kurz k profesní zkoušce Realitní zprostředkovatel je určen pro všechny realitní makléře, kteří nesplňují podmínky Zákona o realitním zprostředkování 39/2020 Sb. A to buď z důvodu nedostatečné praxe, nebo chybějícího potřebného vzdělání.

Kurz je velmi vhodný i pro úplné nováčky a začátečníky v realitním oboru, kteří musí vykonat zkoušku profesní kvalifikace, avšak nemají praktické znalosti a zkušenosti.


V kurzu se naučíte

Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit

 • Zákon o realitním zprostředkování
 • Občanský zákoník a předpisy týkající se činností spojených s prodejem/koupí a nájmem nemovitostí
 • Katastrální zákon a předpisy související s činností realitního zprostředkovatele
 • Smluvní a procesní dokumentace používaná v praxi realitního zprostředkovatele
 • Stavební zákon a předpisy související s činností realitního zprostředkovatele
 • Insolvenční zákon a předpisy související s nakládáním, užíváním a zpeněžováním nemovitých věcí
 • Zákon o hospodaření s energií z hlediska povinností stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek
 • Směrnice Evropského parlamentu o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a to v ustanoveních souvisejících s činností realitního zprostředkovatele

Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele

Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

 • Finančních produkty ve vztahu k nemovitým věcem (koupě/prodej), nájem
 • Možnosti financování, obvyklé aktuální úrokové sazby, rozdíl mezi bankovní a nebankovní půjčkou, možná rizika různých finančních produktů,
 • Role spoluručitele
 • Postup žadatele při získání hypotečního úvěru
 • Základní způsob výpočtu jeho parametrů podle jeho vstupního kapitálu, věku a výše příjmu
 • Možné postupy získání hypotečního úvěru při zatížení nemovité věci zástavním právem ve prospěch jiné banky
 • Další otázky týkající se pojmů, postupů, produktů a možností při financování nemovitosti

Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele

Vykonávání činností realitního zprostředkovatele

 • Modelové situace v praxi
 • Stanovení prodejní ceny
 • Tvorba inzerátu
 • Základy komunikace s klientem
 • Jak stanovit nabídkovou cenu nemovité věci či obvyklé výše nájemného s využitím znalostí aktuálních tržních cen nemovitých věcí v dané lokalitě, případně s využitím dalších postupů (například s využitím cenových map) a s ohledem na skutečný stav nemovité věci

Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit

 • Orientace se v základní stavební výkresové dokumentaci, související s činností zprostředkovatele v oblasti realit
 • Posouzení a zhodnocení stavu nemovité věci na základě předložené stavební dokumentace
 • Základní pojmy ze stavebnictví vážící se k nemovitým věcem
 • Základní typy staveb a typy nosných a nenosných stavebních konstrukcí
 • Rozlišení a popis základních stavebních prvků
 • Nejčastější vady a poruchy staveb majících vliv na jejich hodnotu
 • Procesy a možnosti získání stavební dokumentace a způsoby ověření její správnosti, komplexnosti a relevance

Jak zkouška probíhá

1/ Ověřování kritérií způsobem „písemné ověření“

Každý uchazeč má ve svém testu minimálně 24 uzavřených otázek, přičemž pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na to, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky. U každé otázky uchazeč bude vybírat z 3 možných odpovědí, z nichž pouze 1 bude správná.

Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

2/ Ověřování kritérií způsobem „ústní ověření“

Provádí se formou individuálního pohovoru zkušební komise s uchazečem

Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit

kritérium c) – g)

Vykonávání činností realitního zprostředkovatele

kritérium a), b)

Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

kritérium b) – c)

3/ Ověřování kritérií způsobem „praktické předvedení a ústní ověření“

Ostatní kritéria, u kterých je uveden způsob ověření „praktické předvedení a ústní ověření“ a „ústní ověření“, která nejsou uvedena výše, budou ověřována na modelových situacích.

 1. modelová situace „klient hledá nemovitou věc ke koupi či nájmu nemovité věci“
 2. modelová situace „klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k prodeji“
 3. modelová situace „klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k nájmu nemovité věci“
 4. modelová situace „klient si vybral nemovitou věc, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí“

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 3 až 5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemného testu je 45 minut.


Doporučujeme!

Ke zkoušce mimo písemný test, může uchazeč použít svůj vlastní notebook. Je to velká výhoda.  

Osvědčení o absolvování

 Po úspěšném vykonání zkoušky do 5 dnů obdrží úspěšný uchazeč poštou Osvědčení.

Chcete být 100% připraveni?

Absolvujte naše přípravné kurzy, ve kterých se dozvíte odpovědi na otázky, které vás budou čekat u zkoušky.

Dotazy

Dotazy k přípravným kurzům nebo k samotné zkoušce vám zodpoví pan Libor Urban na čísle 737 211 366.

Nejbližší termíny školení

Termín: online kurzy 25.3. – 27. 3. 2024 + zkouška 4. 4. 2024   OBSAZENO!!!

 • online kurz Právo: 27.3.2024 v čase 9:00 – 12:00 hod (probíhá naživo přes ZOOM)
 • online kurz Stavebnictví: 26.3.2024 v čase 9:00 – 13:00 hod (probíhá naživo přes ZOOM)
 • online kurz Modelové situace: 25.3.2024 v čase 9:00 – 11:00 hod (probíhá naživo přes ZOOM)
 • video kurz Finance: bude zaslán odkaz ke shlédnutí videokurzu
 • zkouška: 4.4.2024 v čase 9:00 – 17:00 hod (Hotel Meritum, Staré nám. 14/8, 161 00 Praha 6-Ruzyně)

Termín: online kurzy 25.3. – 27. 3. 2024 + zkouška 18. 4. 2024

 • online kurz Právo: 27.3.2024 v čase 9:00 – 12:00 hod (probíhá naživo přes ZOOM)
 • online kurz Stavebnictví: 26.3.2024 v čase 9:00 – 13:00 hod (probíhá naživo přes ZOOM)
 • online kurz Modelové situace: 25.3.2024 v čase 9:00 – 11:00 hod (probíhá naživo přes ZOOM)
 • video kurz Finance: bude zaslán odkaz ke shlédnutí videokurzu
 • zkouška: 18.4.2024 v čase 9:00 – 17:00 hod (Hotel Meritum, Staré nám. 14/8, 161 00 Praha 6-Ruzyně)

Dotazy k přípravným kurzům nebo k samotné zkoušce vám zodpoví pan Libor Urban na čísle 737 211 366.

Další informace

Úroveň kurzu

nevyžaduje žádné předchozí znalosti z oboru

Místo výuky

přípravné kurzy online přes ZOOM, zkouška se koná prezenčne v Praze (Hotel Meritum, Staré nám. 14/8, 161 00 Praha 6-Ruzyně)

Časový průběh výuky

online kurz Finance (neprobíhá naživo, bude zaslán odkaz), online kurz Modelové situace 9:00 – 11:00, online kurz Právo 9:00 – 12:00, online kurz Stavebnictví 9:00 – 13:00, zkouška 9:00 – 17:00

Zakončení

Osvědčení profesní kvalifikace

Termín

online kurz 25.3. – 27.3.2024 + zkouška 18.4.2024 (Praha), online kurz 25.3. – 27.3.2024 + zkouška 4.4.2024 (Praha)

Máte otázku? Zeptejte se


Tazatel
Miroslava Menova
3 roky 7 měsíce/ů před

Dobry den,
máte již v nabídce termíny?
Děkuji

Kurzy Sprint
3 roky 7 měsíce/ů před

Dobrý den,
aktuální termíny jsou již na webu 😉

 

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top