Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Přihláška – zájemce o libovolný kurz nebo seminář (dále jen „zájemce“) zašle Přihlášku na kurz. Přihlášky na kurzy a semináře jsou přijímány pouze písemnou formou prostřednictvím objednávky přes webové stránky (e-shop) nebo e-mailem na info@kurzysprint.cz. Přihláška zaslaná písemnou formou je závazná a jejím odesláním vyjadřujete svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Kurzy Sprint s.r.o. (dále jen „firma“).
 2. Platba – úhrada za kurz nebo seminář musí být provedena předem formou zálohové faktury, která bude zaslána firmou na e-mailovou adresu zájemce uvedenou v přihlášce do 24h po obdržení přihlášky. Forma úhrady je možná bankovním převodem na účet uvedený v zálohové faktuře (příp.faktuře) do dne splatnosti uvedeného na této faktuře. Závazná rezervace místa v kurzu nebo semináři je zajištěna až po připsání platby firmě na účet.
 3. Storno podmínky – každé zrušení účasti zájemce na kurzu nebo semináři lze provést pouze písemnou formou.
  a) Přihlášku je možné bezplatně stornovat v době dělší než je 14 kalendářních dnů před zahájením kurzu nebo semináře. Za těchto splněných podmínek bude zájemci vrácena celá zálohová platba na jím uvedený bankovní účet.
  b) Pokud zájemce zruší svou účast na kurzu nebo semináři v termínu kratším než 14 kalendářních dnů, ale delším než 7 kalendářních dnů před zahájením kurzu nebo semináře, bude mu ze zaplacené zálohy odečten storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny kurzu nebo semináře, minimálně však 500 Kč. Následně bude zbytek zaplacené zálohy vrácen zájemci na jím uvedený bankovní účet.
  c) Pokud zájemce zruší svou účast na kurzu nebo semináři v termínu kratším než 7 kalendářních dnů, ale delším než 3 kalendární dny před zahájením kurzu nebo semináře, bude mu ze zaplacené zálohy odečten storno poplatek ve výši 20% z celkové ceny kurzu nebo semináře. Následně bude zbytek zaplacené zálohy vrácen zájemci na jím uvedený bankovní účet.
  d) Pokud zájemce zruší svou účast na kurzu nebo semináři v termínu kratším než 48 hodin před zahájením kurzu nebo semináře, bude mu ze zaplacené zálohy odečten storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny kurzu nebo semináře.
  Následně bude zbytek zaplacené zálohy vrácen zájemci na jím uvedený bankovní účet.
 4. Absence na probíhající výuce – posluchači nepřítomnému na probíhající výuce nevzniká nárok na finanční kompenzaci. Výjimkou je dočasná pracovní neschopnost nebo ošetřování člena rodiny prokázané kopií dokladu, kde po jeho doložení firma garantuje možnost pokračovat ve studiu v některém z příštích kurzů se stejným obsahem výuky po dobu 6 měsíců bez dalších poplatků.
 5. Zrušení výuky – firma si vyhrazuje právo z důvodu technických, organizačních, případně jiných neočekávaných důvodů, ale zejména při nedostatečném počtu zájemců, zrušit plánovaný termín kurzu nebo semináře. O případném zrušení kurzu nebo semináře bude zájemce informován telefonicky nebo e-mailem. V tomto případě bude již přihlášeným zájemcům nabídnut ze strany firmy náhradní termín nebo bude kurzovné vráceno v plné výši bez jakýchkoliv storno poplatků.
 6. Souhlas – vyplněním a zasláním přihlášky udělujete souhlas se zpracováním Vašich poskytnutých osobních údajů pro účely plnění povinností firmy vůči státním orgánům a pro marketingové účely firmy.
 7. Prohlášení – zájemce prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek a jejich obsahu plně porozuměl.

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top