Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Základní rady k účtování pro úplné začátečníky

Tento článek se týká rad pro úplné začátečníky, kteří teprve pronikají do světa účetnictví. Uvedu vám zde pár základních rad, které mým studentům pomohly k pochopení základů.

Pokud nemusíte účtovat interní doklad, který může být vždy trochu specifický, tak zaúčtujte nejdřív doklad a až poté se zajímejte o druhou stranu účtu. Spousta začátečníků dělá tu samou chybu a to, že hledí na účetní případ jako celek a hledá v tom složitosti. Je však mnohem jednodušší tento účetní případ rozdělit – například:

Faktura přijatá

Vždy zaúčtujete na účet 321 – Dodavatelé v celkové částce na stranu DAL (zvýšení závazku) a až poté řešíte, za co tato faktura byla: Například máte zaúčtovat fakturu přijatou za právní služby. Kontace tohoto případu je: 518/321. Nejdříve zaúčtujete účet 321 a poté se ptáte, za co jsem vlastně tu fakturu obdržel?

Stejný případ se týká účtování s DPH – víte, že celkovou částku faktury účtujete oproti účtu 321, protože dodavatel po Vás bude chtít celkovou částku včetně DPH. Díky tomuto zaúčtování máte dobře stranu Dal, dobře zaúčtované DPH a poté se opět ptáte, za co jsem vlastně tuto fakturu obdržel? Například opět faktura za právní služby. Víte, že celková částka má být na straně DAL účtu 321, z čehož vyplývá, že DPH musí být na straně MD. Stačí si tedy opět položit otázku, za co jsem obdržel fakturu – služba, majetek,…?

Doklad Účetní případ Částka MD D
FAP Právní služby 10000 518 321
DPH 2.100 343 321

promíjení daníFaktura vystavená

U faktury vystavené účtujete vždy na účet 311 – Odběratelé v celkové částce na stranu MÁ DÁTI. Na stranu DAL budete účtovat vždy buď výnosový účet (311/6xx), nebo výnosy příštích období. Častá chyba začátečníků je účtování přímo oproti majetku, nebo v případě poskytnutí služby účtují nákladový účet 518 – ostatní služby na stranu Dal, což je špatný postup.

Například FAV za prodej zboží se účtuje 311/604 a až následné zaúčtování výdejky se projeví v úbytku stavu zboží. Pro DPH platí to samé, co pro fakturu přijatou – nejdříve zaúčtujete doklad, poté DPH a až poté se budete ptát – o jaký se jedná výkon?

Doklad Účetní případ Částka MD D
FAV Prodej zboží 10.000 311 604
DPH 2.100 311 343

Ostatní doklady

  • Příjmový pokladní doklad – 211 na straně MD (nárůst aktiv)
  • Výdajový pokladní doklad – 211 na straně D (úbytek aktiv) 
Doklad Účetní případ Částka MD D
PPD Prodej zboží v hotovosti 10.000 211 604
DPH 2.100 211 343

Bankovní výpis

  • příjem 221 na straně MD
  • výdaj 221 na straně D

Jedná se o věc, která vypadá velmi logicky a jednoznačně, ale znám spoustu studentů, kteří měli s účetnictví velké problémy a najednou jim účetnictví nepřišlo jako taková věda.

V dalších článcích se budu věnovat dalším pomůckám, které mohou pomoci začátečníkům.

TIP: Chcete se dozvědět více?  Navštivte náš kurz Základy účetnictví.

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top