Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Seznamte se se Zákonem o realitním zprostředkování

V brzké době bude schválen a vejde v platnost nový realitní Zákon o realitním zprostředkování. Víte, v čem tato novinka spočívá?

Vymezení pravidel pro realitní makléře

Tento zákon by měl především vymezit pravidla, která by realitní makléři museli dodržovat. A také by měl stanovovat minimum znalostí, které by měl každý obchodník s realitami znát.

To, zda makléři mají nebo nemají tyto znalosti, bude prověřovat zkouška z profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací, zde konkrétně pro profesi obchodníka s realitami.

V současné době je přitom v České republice pouze 7 autorizovaných společností, které mohou provádět tyto zkoušky. Jednou z těchto společností jsou od roku 2016 také Kurzy Sprint s.r.o.

[tlac obsah=“Více informací o této zkoušce“ cil=“https://www.kurzysprint.cz/kurz/zkouska-obchodnik-s-realitami/“]

Zkouška jako další maturita

Zkoušky, které budou makléři absolvovat, by měly nahrazovat maturitní vzdělání v daném oboru. A podle mého názoru to nebude nic snadného. Zkouška se bude skládat ze tří částí:

  • Písemné
  • Praktické
  • Ústní, která bude probíhat před komisí

Kromě realitních znalostí a orientace v právní oblasti budou muset makléři prokazovat znalosti v oblasti stavebnictví, stavebních materiálů a konstrukcí nemovitostí a také čtení stavebních výkresů.

Navíc se obchodník s realitami bude muset orientovat i v několika standardních metodách odhadu tržní hodnoty nemovitosti. Tyto metody musí dokázat popsat a v praktické části zkoušky také na vzorovém příkladu použít. V neposlední řadě budou makléři zkoušeni i ze znalostí Evropského etického kodexu pro podnikatele CEPI.

Připravte se na zkoušku důkladně

V případě, že se vás tato zkouška týká, rozhodně nepodceňujte přípravu. Předpokládám totiž, že některé z výše uvedených oblastí budou pro velkou část makléřů nové.

A proto jsme kromě vyhlášených termínů zkoušek vyhlásili také několik termínů přípravných kurzů. Tyto kurzy vám poskytnou důležité informace z oblasti stavebnictví, práva a etického kodexu. Specifikace těchto kurzů i jejich termíny jsou na našem webu.

Tyto kurzy jsou primárně tematicky zaměřeny na přípravu makléřů na profesní zkoušky a po jejich absolvování by měl mít makléř všechny potřebné informace a znalosti, aby zkoušku úspěšně vykonal.

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top