Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Seznamte se s novinkami v DPH

Daň z přidané hodnoty symbolizuje daň, u které se nikdy nebudeme nudit. Zákonodárci nám totiž připravili již v průběhu roku 2016 několik novel, které nám rozhodně zpestří náš pracovní život.

Pozor na správný formát

K 1. 5. 2016 vstoupil v účinnost jeden z bodů novely ZDPH, zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Jedná se o nové znění § 101a ZDPH, kterým se zpřesňuje výčet možností elektronického podání k DPH a dále se výslovně stanoví, že podání, která nebudou učiněna elektronicky ve správném formátu a struktuře stanoveném a zveřejněném správcem daně, budou neúčinná. Jde o formát xml a nelze než doporučit, aby každý plátce podával přiznání přes portál Finanční správy (tzv. EPO).

Novinky v dovozu a vývozu zboží

Původně plánovaná novela k 1. 7. 2016 vstoupí v účinnost později, protože ještě nebyl ukončen legislativní proces. Změny v této novele souvisí se změnami celního kodexu společenství a celního zákona a poměrně výrazným způsobem ovlivní ustanovení zákona související s dovozem a vývozem zboží. Zároveň by mělo dojít ke změně lhůty pro podání kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně – měla by se malinko prodloužit z 5 kalendářních dnů na 5 pracovních dnů.

Dále by se měl rozšířit režim přenesení daňové povinnosti (RPDP), kterému by podle návrhu nového nařízení vlády mělo podléhat také poskytnutí služby přístupu k sítím elektronických komunikací nebo propojení sítí elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace.

Otestujte se

Kromě sledování novinek bychom si pochopitelně měli opakovat i dříve nabyté znalosti, protože DPH je daň, se kterou se setkáváme nejčastěji a většina z nás s ní pořád bojuje. Proto si na závěr vyzkoušejte jednu testovou otázku.

Firma, český plátce DPH, dne 24. 4. 2016 vyfakturovala zboží v hodnotě 50 000 EUR do Argentiny. Dne 27. 4. 2016 předala zboží spediční firmě, která zajistila dopravu i proclení zboží. K proclení zboží došlo 9. 5. 2016 v Holandsku, kde se zboží naložilo na zaoceánskou loď.

Jak a kdy prokáže firma vývoz zboží správci daně? 

  1. V daňovém přiznání za duben, daňový doklad bude vystavená faktura
  2. V daňovém přiznání za květen, daňovým dokladem bude JSD z Holandska
  3. Zavoláme správci daně, že došlo k vývozu a ať si zjistí v aplikaci pro celní správu, kdy k vývozu došlo

Správná odpověď je za b) s tím, že když narazíme na nezkušeného správce daně, budeme si s ním dopisovat, telefonovat a kontaktovat se s celní správou (reálná zkušenost z června 2016).

Pro lepší orientaci v problematice DPH navštivte seminář Letní opáčko DPH.

Přihlaste se na seminář

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby