Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Sestavení konsolidované účetní závěrky

Týká se vás konsolidovaná účetní závěrka a nevíte si s ní rady? Zajímá vás, k čemu slouží?

Koho se tato závěrka týká

Požadavek konsolidovat majetek a závazky společností byl vyvolán kapitálovým prorůstáním společností a vytvářením ekonomických celků ovládaných jedním vlastníkem.

Skupina právně samostatných subjektů (účetních jednotek), nazývaných obvykle holding nebo koncern, sestavuje konsolidovanou účetní závěrku za celou skupinu tak, jako by šlo o jeden podnik. Účetní jednotkou je při konsolidované účetní závěrce tato ekonomická jednotka, a to bez ohledu, na to, že právní subjektivita zůstává na úrovni jednotlivých jednotek zahrnutých do skupiny.

Konsolidovaná účetní závěrka tedy zachycuje majetek a kapitál konsolidující korporace upravené o vztahy vyplývající z její účasti na majetku v ostatních korporacích.

K čemu slouží

Konsolidovaná účetní závěrka, na rozdíl od účetních závěrek jednotlivých členů skupiny, neslouží pro daňové účely ani pro účely rozdělování výsledku hospodaření.

Cílem konsolidované účetní závěrky je sdělení relevantních informací o celkovém majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech za ekonomicko-hospodářské uspořádání kapitálově propojených podniků. Poskytuje tedy informace o finanční situaci, výkonnosti a změnách finanční situace účetní jednotky.

Pro koho tyto informace slouží? Jsou adresovány zejména akcionářům (podílníkům) mateřského podniku a odborné veřejnosti.

Chcete se v konsolidované účetní závěrce pohybovat lépe a ujasnit si vše podstatné? Navštivte seminář Sestavení konsolidovaných účetních výkazů.

Více o semináři

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby