Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Proč je účetnictví skvělou zábavou?

Je účetnictví zábava nebo dřina? A co vám vlastně účetnictví může přinést do života?

Účetnictví mě provází prakticky celým profesním životem. Poprvé jsem se setkala s účetnictvím na střední škole v rámci výukového odborného předmětu. Ze začátku jsem z tohoto předmětu měla jistou obavu, ale posléze jsem zjistila, že účetnictví je zábavné zrovna tak, jako námi tehdy oblíbená společenská hra „Piškvorky“. Pochopila jsem, že pokud si člověk uvědomí podstatu účetnictví, tj. logickou provázanost mezi jednotlivými účty a účetními stranami Má dáti a Dal, pak zjistí, že účetnictví nemusí být obtížné.

Na účetnictví je zábavná především práce s reálnými a konkrétními čísly, která získáváme prostřednictvím účetních a daňových dokladů včetně jejich zaúčtování na účty rozvahové a výsledkové. Každý účetní zápis se nám promítá do účetních výkazů, tj. Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty. Na základě těchto výkazů podnikatelé zjišťují, jakým způsobem hospodaří a zda jsou ve svém podnikání úspěšní či nikoliv, kde mohou ušetřit náklady a tudíž i finanční prostředky, jaký obchodní majetek vlastní, jaké mají závazky a pohledávky, kolika finančními prostředky v daném okamžiku disponují atd. Z toho tedy jednoznačně vyplývá, že profese účetní(ho) je potřebná, ale zároveň i zodpovědná, která se neobejde bez potřebných znalostí účetnictví.

Kromě toho, prostřednictvím účetnictví získáme mnoho jiných cenných znalostí a dovedností, např. logické uvažování, houževnatost, přesnost, věcnost, spolehlivost, naučíme se pracovat v týmu a také na odborné úrovni komunikovat s dodavateli, odběrateli, manažery, řediteli, auditory, daňovými poradci, bankami či státními institucemi, získáme základní znalosti z daňové problematiky atd.

Ze své bohaté profesní zkušenosti účetní mohu pouze konstatovat, že profese účetní(ho) je podnikateli ceněna a zpravidla bývá i dobře finančně ohodnocena. Jinými slovy, účetní profesi mohu vřele doporučit, je to profese významná, stabilní a také s budoucností.

Pojďte do toho a naučte se  účetnictví také.

Autorkou textu je naše lektorka Leontýna Aš

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby