Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Práce personalisty: Proč je důležitá a co obnáší?

Personální pozice získávají v současné době na čím dál větší oblibě. Zjistěte, co řízení lidských zdrojů zahrnuje a co taková práce vlastně znamená.

Personální práce a současnost

Rostoucí tempo firem výrazně zvyšuje schopnosti pracovních sil a společnosti řeší stále více otázek spojených s personálními pracemi. Personální práce a personální útvary tak získávají čím dál větší váhu, než tomu bylo v minulosti.

Řízení lidských zdrojů zahrnuje:

  • Nové programy, iniciativy
  • Agendy zaměřené na globální řízení
  • Schopnosti podniků
  • Změny kultury
  • Intelektuální kapitál.

Manažeři podniků jsou přitom nuceni hledat způsoby, jak objektivně hodnotit či kontrolovat výsledky práce útvaru řízení lidských zdrojů. Řeší pojmy jako ukazatelé v oblasti produktivity, efektivity v oblasti řízení lidských zdrojů za účelem mezioborového či mezipodnikového srovnání, benchmarking nebo například key performance indicators ve spojitosti s výkonem celého podniku.

Pracovní náplň personalisty

Úkolem získávání zaměstnanců je zabezpečit, aby volné pracovní místo přilákalo dostatečné množství vhodných uchazečů. Důležitou roli hrají přiměřené náklady a čas.

Co je nutné pro spolehlivý výběr nejvhodnějšího z nich? Co je podstatou získávání zaměstnanců, a kteří zaměstnanci jsou pro firmu nejpřínosnější? I na tyto otázky vám odpovíme na našem kurzu Personalista.

Zjistěte více o kurzu

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby