Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Úskalí povinné a dobrovolné registrace k DPH

Víte opravdu, kdy je nutné se povinně registrovat k DPH? A co když se chcete registrovat dobrovolně? Jaká úskalí na vás čekají?

Abychom se vůbec zajímali o DPH, tak s největší pravděpodobností podnikáme nebo jsme založili rovnou nějakou obchodní korporaci. Předpokládáme, že se naše činnost bude slibně rozvíjet a zřejmě se tedy budeme muset stát plátci DPH.

Kdy se musíme jako plátci DPH registrovat povinně

Ve dvou případech:

Obrat

Pokud překročíme obrat 1 000 000 Kč za předcházejících 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích – tuto podmínku zná nebo o ní slyšela většina podnikatelů.

Donedávna byl největší „problém“ jen si překročení obratu pohlídat. Dnes i v tomto případě musíte správci daně dokazovat, že jste opravdu obrat překročili.

Jiné důvody

Pokud obrat nepřekročíme, není vyhráno, protože stát se plátcem můžeme i z jiných důvodů než překročením stanoveného obratu.

Například tím, že se staneme společníkem společnosti, ve které jsou již společníci plátci daně (pozor neplést si to například s společností s ručením omezeným, dnes je  společnost to, co dřív bylo sdružení bez právní subjektivity).

Další možnost je z titulu nabytí majetku nebo fakt, že jsme osoby povinné k dani usazené mimo tuzemsko a v tuzemsku poskytujeme služby nebo dodáváme zboží.

TIP: Vše o DPH si na praktických příkladech zopakujete v semináři Letní opáčko z DPH.

Je možné se zaregistrovat i dobrovolně?

Ano, lze, ale poslední dobou je to mimořádně náročné. Pokud tedy již uskutečňujeme nebo teprve budeme uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně v tuzemsku, staneme se plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, že jsme byli registrováni.

Přihlášku můžeme podat kdykoliv, musíme do ní uvést důvod dobrovolné registrace. Co nás může vést k dobrovolné registraci? Například jsou naši zákazníci většinou plátci DPH, máme vysoké vstupní náklady nebo plánujeme obchod se zahraničím.

O tomto ale dnes musíme přesvědčit správce daně. Většinou totiž po podání přihlášky k registraci přijde výzva od správce daně, který zjišťuje, jakým podnikáním se zabýváme a jakým způsobem ho vykonáváme.

Zajímá ho také, kolik máme provozoven a kde jsou umístěny, zda máme zaměstnance nebo si najímáme jiné daňové subjekty, musíme také uvést okruh svých nejvýznamnějších dodavatelů a odběratelů a někdy i přehled majetku v podnikání.

Neexistuje žádný přesný seznam toho, co správce může vyžadovat pro ověření toho, že opravdu děláme ekonomickou činnost a nechceme jen na státu vylákat velkou částku nadměrného odpočtu. Proto je pro každou firmu postup při dobrovolné registraci individuální.

Otázka na závěr:

Pan Rychlý, neplátce daně, uskutečnil dne 5. 9. 2016 dodání zboží ve výši 150 000 Kč a tím překročil hranici obratu 1 000 000 Kč. Kdy se stane plátcem daně?

  1. 11. 2016
  2. 9. 2016
  3. 10. 2016

Zlepšete své znalosti DPH

Nechcete vyjít ze cviku a zopakovat si vše potřebné z oblasti DPH? Přihlaste se na seminář Letní opáčko DPH, který vám vše ukáže na praktických příkladech.

Přihlaste se na seminář

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby