Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Personalista a jeho pracovní náplň

Není dne, aby podnik neřešil otázky spojené se zaměstnanci. K tomu mu slouží především personální pracovníci. Co je náplní jejich práce a jak postupují?

Pracovní náplň personalisty

Důležitou úlohou personalistů je získávání zaměstnanců. Je nutné zabezpečit, aby volné pracovní místo v podniku přilákalo dostatečné množství vhodných uchazečů. Nemůžeme opomenout ani náklady a čas, stejně tak jako získání přiměřených informací o uchazečích. Ty jsou potřebné na spolehlivý výběr nejvhodnějšího kandidáta.

Jak se vybírají zaměstnanci

V zájmu podniku je především to, aby uchazeč disponoval vhodným pracovním potenciálem, který dokáže dostatečně plnit aktuální i budoucí úlohy podniku.  Podstatou získávání zaměstnanců je najít a získat takové, kteří:

 • Jsou nejvhodnější pro podnik
 • Budou schopni plnit cíle, vize či poslání podniku

Moderní pojetí získávání zaměstnanců nehledá vhodné kandidáty jen mimo firmu. Často usiluje o získávání lidských zdrojů i z řad současných zaměstnanců.

V pojetí získávání zaměstnanců hovoříme i o:

 • Hospodaření s pracovní sílou
 • Vynaloženém úsilí
 • Zvyšování produktivity práce

TIP: Přihlaste se na rekvalifikační kurz Personalista a získejte potřebné vzdělání pro tuto pozici.

Podnik vs. uchazeči o práci

V procesu získávání zaměstnanců tak proti sobě stojí dvě strany. Podnik se svou potřebou pracovních sil a potenciální uchazeči o práci. Proces získávání zaměstnanců by měl zajistit takový tok informací mezi všemi zúčastněnými stranami, aby potenciální zájemci o práci reagovali na nabídku.

S podmínkami konkrétního pracovního místa souvisí:

 • Povaha práce
 • Požadavky na zaměstnance
 • Rozsah pravomocí
 • Povinnosti
 • Postavení v hierarchii funkcí podniku
 • Pracovní podmínky
 • A další

Mnohem více se dozvíte v našem kurzu Personalista. Zde se dozvíte všechny informace pro vykonávání této pozice. A navíc na praktických příkladech.

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top