Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

OTESTUJTE SE: 3 příklady z problematiky DPH

Jak jste na tom ohledně příkladů ze světa DPH? Dokážete správně rozeznat, kdy subjektu nastává daňová povinnost a proč? Připravili jsme pro vás malý test pro procvičení. Uspějete?

3 otázky k procvičení

Jste si jistí, že bez problémů zvládnete určit místo plnění u služeb? Pokud ano, zkuste se zamyslet nad následujícími situacemi:

  1. V červenci se na dovolenou k moři do Chorvatska vydá podnikatel Novák s rodinou. Má čtyři děti, takže jede rodinným autem, které nemá zahrnuté v obchodním majetku a k podnikání ho nevyužívá. V Rakousku se auto porouchá a pan Novák musí zavolat servis. Přijedou opraváři z rakouské firmy, která je plátcem DPH, auto opraví a vystaví panu Novákovi fakturu. Bude na faktuře DPH? A jaké? Rakouské nebo české?
  2. Ta stejná situace, ale pan Novák zavolá do smluvního servisu v České republice (plátci DPH), kteří do Rakouska přijedou a opraví auto přímo tam a pan Novák pojede dál do Chorvatska. Co teď, jaké bude DPH, české nebo rakouské? Nevznikne někomu povinnost registrovat se k DPH v Rakousku?
  3. V srpnu pojede pan Novák, který je plátcem DPH registrovaným v ČR, do Rakouska znovu, ale tentokrát služebně autem, které má zahrnuté v obchodním majetku. Smůla se mu lepí na paty, a také toto auto bude potřebovat opravu přímo na místě. Bude v uplatnění DPH a fakturaci nějaký rozdíl proti předchozím případům?

Zkontrolujte si své odpovědi

Pokud jste se nad výše uvedenými příklady zamysleli, určitě vás zajímá správné řešení. Vše vyplývá ze správného určení místa zdanitelného plnění a následně pojmenování správného typu služby, která byla poskytnuta.

V prvním i druhém případě byla služba poskytnuta osobě nepovinné k dani. Jde o službu práce na movité věci, u které je výjimka – místo plnění se neposuzuje podle toho, kdo službu vykonal, ale podle toho, kde je tato služba skutečně poskytnuta. Pan Novák je osoba nepovinná k dani a postupuje se podle §10f.

Na faktuře pro pana Nováka bude určitě uvedeno DPH ve výši, která platí v Rakousku. V prvním případě to bude pro rakouské opraváře standardní postup, ale v druhém případě bude muset česká firma zkoumat, kdo podle rakouského zákona o DPH přizná a odvede daň a jestli české firmě vznikne v Rakousku povinnost se registrovat jako plátce DPH.

Ve třetím případě se místo uskutečnění zdanitelného plnění určí podle základního pravidla dle §9, protože zde vystupuje Novák jako osoba povinná k dani. Místo plnění bude v České republice, protože pan Novák poskytne rakouské opravně své české DIČ. Rakouská firma uplatní princip reverse charge a daň přizná a odvede v ČR pan Novák.

Jak jste na tom?

Neměli jste vše správně? Nevadí, přijďte na seminář Letní opáčko z DPH, kde si vše můžeme v klidu zopakovat a kde se můžete daňové poradkyně zeptat na různé problémy souvisejícími s DPH.

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top