Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Jaké jsou 3 důležité postoje úspěšného personalisty

Součástí mnoha firem je dnes oddělení lidských zdrojů (HR – Human Resources). HR patří k těm oddělením, které navenek na první pohled nevidíme. Ale uvnitř kvalitní personalista firmě staví pevné základy jejího úspěchu postaveného na výkonných lidských zdrojích.

Základní práce personalisty

Základem náplně práce personalistu je výběr nových zaměstnanců. Personalista vybírá zaměstnance z různých zdrojů a poté se o ně stará, aby se ve firmě cítili dobře. Zajišťuje jim dobré pracovní podmínky i například další vzdělávání a osobní rozvoj.

Zvláště v současné době, kdy musí firmy rychle reagovat na potřeby a změny na trhu, je nezbytné pracovat se zaměstnanci o to intenzivněji. HR oddělení se stává proto důležitým bodem při těchto změnách, ať se jedná o výběr nových pracovníků, nebo starost o ty stávající.

Postoj 1: Přizpůsobení se trhu

Na trhu práce dochází k velkým změnám. Na pracovním trhu je v současné době nejvíce ekonomicky aktivní generace Y a Z. Tyto generace si rozumí s IT technologiemi, denně využívají internet a sociální sítě. Všude se sebou tahají smartfony. Z uvedených důvodů je pro tyto generace jaksi samozřejmé, že dávají přednost flexibilní možnosti úvazků, což jim umožní široké spektrum IT vymožeností a různých aplikaci.

Firma, která se bude umět přizpůsobit nastupující generaci, získá loajální a kvalitní pracovníky, kteří ji posunou dopředu. V případě, že firma podmínky nevytvoří, zůstane na mrtvém bodu.

Postoj 2: Komunikace na obě strany

Jedním ze základních kamenů správného fungování firmy je komunikace mezi různými odděleními. Do popředí se dostává i komunikace mezi personalistou a managementem firmy.

Personalista ve spolupráci s managementem vytvoří seznam potřeb a charakteristiku volných pracovních pozicí. Management by měl podrobně informovat HR oddělení o svých záměrech do budoucna a nastínit jednotlivé profily ideálních zaměstnanců. Sestavení byznys plánů, ať krátkodobých či dlouhodobých, by mělo probíhat ve spolupráci těchto dvou částí firmy. Jen tak může firma zajistit nejvyšší míry efektivity, jak při výběru zaměstnanců, tak posléze jejich výstupech.

Na druhé straně komunikace mezi zaměstnancem a personalistou je neméně důležitá. Personalista by měl znát potřeby a touhy zaměstnanců. Měl by jim naslouchat a s podporou managementu jim vytvořit podmínky pro rozvoj svého potenciálu.

Postoj 3: Zodpovědnost za svoji práci

Když firma funguje jako celek, každá její část je důležitá. Existence HR oddělení je o to významnější, že výsledky práce personalistů se promítnou na výstupech celé firmy. Personalista v tomto ohledu nemá lehkou pozici, ale zato velkou zodpovědnost. Vybrat ty správné lidi na ty správné pozice a věnovat se jejich rozvoji, či už po odborné nebo osobní stránce a využívat k tomu všechny moderní metody a postupy.

Zaujala Vás práce personalisty?

Rádi byste se profesně zaměřili na tuto oblast, ale nemáte k tomu patřičné vědomosti? Nevadí, my Vás vše naučíme v našem kurzu Moderní Personalista.

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top