Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Jak je to s náhradou výdělku při nemoci?

Víte vše potřebné pro správný výpočet náhrady mzdy? Pro rok 2017 nás čekají opět další změny, se kterými je třeba se seznámit.

Nové redukční hranice

Vláda prostřednictvím sdělení ministerstva práce a sociálních věcí č. 343/2016 Sb. vyhlásila nové redukční hranice platné pro rok 2017 pro výpočet výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti a následných dávek nemocenského pojištění, které vyplácí zaměstnavatel a od 15. kalendářního dne správa sociálního zabezpečení.

Rok   2016 2017
Redukční hranice v nemocenském pojištění I.
II.
III.
  901 Kč

1 351 Kč

2 701 Kč

   942 Kč

1 412 Kč

2 824 Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy při dočasné   pracovní neschopnosti

I.
II.
III.
157,68 Kč

236,43 Kč

472,68 Kč

164,85 Kč

247,10 Kč

494,20 Kč

Zatímco nemocenské dávky jsou za každý kalendářní den a náleží až od 15. dne, náhrada náleží pouze za dny, které má zaměstnanec naplánovány a které skutečně zameškal na počátku nemoci nejvýše však za 14 kalendářních dnů.

Docházka a plán směn

Plán směn je dopředu stanovený harmonogram pro jednotlivé pracovníky na konkrétním pracovišti tak, aby byly pokryty potřeby zaměstnavatele dle směnnosti. Docházka naopak dokládá, jak zaměstnanec skutečně přišel do práce a kolik hodin odpracoval a zameškal.

Náhrada při dočasné pracovní neschopnosti má nahradit zaměstnanci mzdu za zameškanou plánovanou směnu. A toto je nejdůležitější aspekt při výpočtu – kolik směn, a z toho kolik hodin, má být „nahrazeno“.

Jak lze náhradu vypočítat?

V případě, že máme spolehlivý program pro výpočet mezd, vypočítá nám výši náhrady počítač a dodavatel musí garantovat správnost výpočtu, ale pokud ne, musíme si poradit sami a nastudovat zákony. Ne každý ale rozumí všem formulacím a výrazům, nebo si není jist, zda postupuje správně při likvidaci nemocenských dávek. Je proto vhodné navštívit školení od profesionální agentury, které garantuje fundovaný výklad legislativy.

Vše má ale jedno společné, výše náhrady je odvozena od plánu směn, který buď bereme v potaz při ručním zpracování, nebo při zadání do počítače. Prostě musíme zohlednit skutečnost a „zákon“.

Náhrada ve výši 60% výdělku?

  1. vezmeme průměr pro dovolenou a vynásobíme 60% a počtem zameškaných hodin
  2. zredukujeme průměr pro nemoc a vynásobíme 60% a počtem zameškaných hodin
  3. zredukujeme průměr pro pracovně právní účely a vynásobíme 60% a počtem zameškaných hodin

Vše o potřebné ze světa mezd vás naučí seminář Novinky ve mzdách 2017.

Více o semináři

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby