Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Inventarizace v účetnictví ve 3 krocích

Účetní jednotky mají povinnost podle §29 a §30 Zákona o účetnictví inventarizovat svůj majetek a závazky. To znamená, že musí provést takzvanou inventarizaci. Co to ale přesně znamená a jak postupovat?

Co je to inventarizace

Jedná se v podstatě o zjištění skutečného stavu a jeho porovnání se stavem účetním.

Inventarizace přitom přispívá k tomu, aby údaje v účetnictví byly:

  • Úplné
  • Průkazné
  • Správné

Musí se provádět minimálně jedenkrát ročně, a to ke dni sestavení účetní závěrky. Proces inventarizace bychom mohli rozdělit do tří kroků.

TIP: Chcete proniknout do tajů účetnictví? Přihlaste se na některý ze vzdělávacích kurzů zaměřených na účetnictví a daně.

Krok první: Inventura

Při inventuře se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků. Provádět se přitom může dvěma způsoby:

  • Fyzicky
  • Dokladově

Fyzická inventrua

Zjišťování skutečného stavu fyzicky znamená, že budeme něco měřit, vážit, počítat. Například skladové zásoby, dlouhodobý majetek nebo peníze v pokladně.

Dokladová inventura

Zjišťování skutečného stavu dokladově znamená, že v účetnictví máme položky, které nemůžeme změřit, zvážit, sečíst. A to z toho důvodu, že by to nemělo žádnou vypovídající hodnotu.

Jako příklad můžeme uvést peníze v bance, pohledávky, závazky. Musíme tedy najít doklad, kterým prokážeme, že stav skutečný sedí se stavem účetním. U peněz v bance (účet 221) prokazujeme skutečný stav výpisem z účtu. U pohledávek například knihou pohledávek nebo odsouhlasením pohledávek s obchodními partnery. U daňových účtů daňovým přiznáním. Základní kapitál  zase najdeme ve výpise z rejstříku atd.

TIP: Vyberte si z rozsáhlé nabídky rekvalifikačních účetních kurzů a naučte se vše na praktických příkladech.

Krok druhý: Samotná inventarizace

Druhým krokem je samotná inventarizace. Při ní se porovnává skutečný stavu, který jsme zjistili inventurou a účetní stav, který jsme získali z konečných zůstatků jednotlivých účtů.

Krok třetí: Vyčíslení inventarizačních rozdílů

Třetím krokem je vyčíslení inventarizačních rozdílů. Pokud se skutečný stav rovná stavu účetnímu, tak nevzniká žádný inventarizační rozdíl. Pokud se ale tyto stavy nerovnají, může vzniknout:

  • Manko – účetní stav je vyšší než stav skutečný
  • Přebytek – účetní stav je nižší než stav skutečný

Je třeba si uvědomit, že inventarizační rozdíly můžou vznikat jenom u položek, u kterých jsme prováděli fyzickou inventuru. U účetních položek, které ověřujeme dokladovou inventurou, inventarizační rozdíl vzniknout nemůže.

Když nám tedy například nebude sedět konečný zůstatek účtu 221 – Bankovní účet s výpisem z účtu, máme někde chybu a musíme ji najít. Třeba jsme zapomněli něco zaúčtovat, zaúčtovali jsme to špatně nebo jsme někde uvedli jinou částku. Málokdy se stává, že by chyba vznikla na straně banky při sestavování výpisu z účtu.

Chcete si prohloubit své znalosti z oblasti účetnictví? Vyberte si jeden z našich účetních kurzů!

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top