Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

DPH – změny v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku

V roce 2016 nás zatím z oblasti DPH nejvíce zaměstnalo kontrolní hlášení. Právnické osoby a fyzické osoby s titulem měsíčních plátců mají za sebou již několik zkušeností, čtvrtletní plátci z řad fyzických osob se teprve na svou premiéru chystají. Už jste slyšeli o další novince?

Kdo přiznává daň

Nicméně je nutné si všímat i jiných novinek v DPH – například změn v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92a. Jedná se o výjimku z běžného režimu, kdy při dodání tuzemského plnění mezi dvěma plátci daně daň nepřiznává poskytovatel, nýbrž příjemce plnění.

Okruh plnění, u kterého se takto postupuje, se čím dál více rozšiřuje. Děje se tak v závislosti na zjištění státní správy, ve kterých oblastech se nejčastěji vyskytují daňové úniky.

Pro rok 2016 je nejnovější nařízení vlády č.11/2016 Sb., ze dne 3. 1. 2016, kterým se mění nařízení vlády č.361/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.

Tímto nařízením došlo s účinností od 1. 2. 2016 k rozšíření působnosti režimu přenesení daňové povinnosti na:

  • dodání certifikátů elektřiny,
  • dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v §7a odst.2 zákona o DPH.

Písemná dohoda

V praxi malých firem a živnostníků se asi toto nařízení příliš využívat nebude, ale je dobré si povšimnout usnadnění praktického postupu plátců při posuzování limitu 100 000 Kč při dodání vybraného zboží.

Nově platí § 2 odst. 5 nařízení č.11/2016 Sb., podle kterého se mohou plátci písemně dohodnout, že u dodání vybraného zboží s celkovou částkou základu daně veškerého dodávaného zboží nižší než 100 000 Kč, použijí režim přenesené daňové povinnosti.

Potom se dle tohoto ustanovení považuje plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku se uplatňuje již od roku 2011 a ve větším rozsahu od roku 2012. Přesto je však pro řadu poplatníků a jejich účetní řešení problémů spojených s tuzemským reverse charge tvrdým oříškem.

Stejně tak je na tom i další problematika spojená se zákonem o DPH, jako například obchod s EU a třetími zeměmi, správné vystavování daňových dokladů nebo sestavení kontrolního hlášení.

Tápete v oblasti DPH? Chcete se rychle naučit vše potřebné? Poté se zúčastněte kurzu DPH v praxi založeném na praktických příkladech.

Přihlaste se na kurz

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby