Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Novinky ve výši daňového zvýhodnění

Česká legislativa si pro nás opět připravila několik změn, se kterými je třeba se řádně obeznámit. Konkrétně se jedná o vyšší daňové zvýhodnění na druhé a také na třetí a další vyživované dítě.

Kdy změnu poprvé použijete

Dne 1. 5. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění v roce následovně:

  • Na druhé dítě můžete nově uplatnit místo 15 804,- Kč částku 17 004,- Kč ročně
  • U třetího a každého dalšího dítěte se mění původní částka 17 004,- Kč na částku 20 604,- Kč ročně

Toto zvýšení se poprvé použije při zúčtování mzdy za měsíc květen 2016. Zbývající nárok na daňové zvýhodnění za měsíce leden – duben 2016 bude poplatníkovi zohledněn v rámci ročního zúčtování daní za rok 2016.

Změny v průběhu zdaňovacího období

Během zdaňovacího období může dále dojít ke změně v počtu vyživovaných dětí, např. narozením dítěte. Další změna se může týkat výše uplatňovaného daňového zvýhodnění na základě rozhodnutí poplatníka.

Často také dojde k ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání, které bývá z hlediska daňového zvýhodnění nejproblematičtějším okamžikem ukončení nároku.  Za soustavnou přípravu se v určitých případech totiž považují i některá další období, která sama o sobě obdobím studia nejsou, a to například období po ukončení studia.

Více i o této problematice si prozradíme na kurzu Mzdové účetnictví.

Přihlaste se na kurz

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby