Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Účetnictví a daňová evidence

(Hodnocení: 3)

Naučte se účetnictví a k tomu speciálně i daňovou evidenci podnikatelů a zlepšete svou konkurenceschopnost na trhu práce. Využijte našeho rekvalifikačního kurzu akreditovaného ministerstvem.

14 000 

Vyčistit

Popis

Co vám tento rekvalifikační kurz přinese

S tímto akreditovaným rekvalifikačním kurzem se  naučíte zpracovávat podvojné účetnictví, jež je doménou převážně právnických osob (například s.r.o. nebo a.s.).

Ve druhé části kurzu se naučíte zpracovávat daňovou evidenci podnikajících fyzických osob.

Navíc získáte oficiální Osvědčení o rekvalifikaci.

Komu je kurz určen

Tento rekvalifikační kurz se skvělé hodí pro začátečníky, protože po vás nebude vyžadovat předchozí znalosti.

Ale využiji jej také ti, kdo chtějí získat celostátně platné Osvědčení o rekvalifikaci.

Jste na Úřadu práce a chcete kurz ZDARMA?

Zažádejte si o zaplacení vámi vybraného rekvalifikačního kurzu na Úřadu práce? My vám s tím pomůžeme.

Chci kurz ZDARMA

STÁHNĚTE SI ukázku ze skript kurzu pro moduly: Účetnictví pro pokročilé a Základy účetnictví.

Naučíte se

Modul Základy účetnictví

 • Zorientovat se v základech účetnictví a jeho funkcích
 • Zpracovávat účetní doklady, účetní výkazy a využívat účtový rozvrh
 • Účtovat na pokladně, na bankovním účtu, účtovat ceniny a pracovat s penězi na cestě
 • Zaúčtovat bankovní úvěry a půjčky, pohledávky a závazky z obchodních vztahů, nebo poskytnuté a přijaté zálohy
 • Účetně spravovat a inventarizovat zásoby
 • Spočítat a účtovat mzdy a začít s účtováním DPH
 • Řešit dlouhodobý majetek – hmotný a nehmotný
 • Pořídit, zařadit, odepsat či vyřadit dlouhodobý majetek a řešit jeho technické zhodnocení či inventarizaci

Modul Účetnictví pro pokročilé

 • Přijímat a poskytovat  zálohy s DPH a postarat se o další pohledávky a závazky
 • Řešit reklamace nebo zápočty
 • Zúčtovat zaměstnance a jejich cestovní náhrady
 • Řešit daně a dotace, opravné položky a odpisy pohledávek
 • Vypořádat se s cizí měnou v účetnictví
 • Spravovat přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení a dohadné účty
 • Účtovat pohledávky a závazky vůči společníkům
 • Založit společnost, tvořit roezervy a rozdělovat hospodářský výsledek
 • Zpohledu účetnictví a daní řešit řešit náklady a výnosy
 • Spočítat a zaúčtovat účetní hospodářský výsledek a upravit jej na základ daně z příjmů
 • Provést účetní závěrku a uzavřít účetnictví

Modul Praktický příklad z podvojného účetnictví

 • Účtovat počátečné zůstatky, roztřídit doklady a zaúčtovat z nich vyplývající účetní případy
 • Spočítat mzdy a odpisy u dlouhodobého majetku
 • Inventarizovat zůstatky na jednotlivých účtech
 • Vyčíslit účetní hospodářský výsledek
 • Sestavit účetní výkazy (rozvahu a výkaz zisků a ztrát) a daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Uzavřít účetnictví

Modul Daňová soustava ČR

 • Zorientovat se ve složité soustavě daní a pochopit fungování daňový řád
 • Na praktickémm příkladu: jak se registrovat k jednotlivým daním
 • Spočítat silniční daň podle zákona o silniční dani
 • Na praktickém příkladu: jak sestavit daňového přiznání k silniční dani
 • Zpracovat daň z přidané hodnoty podle zákona o DPH
 • Na praktickém příkladu s reálnými doklady: jak evidovat DPH, sestavit daňové přiznání a podat souhrnné hlášení

Modul Daňová evidence

 • Jaký obsah a formu má mít daňová evidence
 • Evidovat majetek a závazky, příjmy a výdaje
 • Spočítat sociální a zdravotní pojištění
 • Provést závěrku u daňové evidence

Nejbližší termíny rekvalifikačního kurzu

 

Termín: 19. 4. – 11. 6. 2021

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví:  19, 20, 22, 26, 27, 29. dubna 2021
  Účetnictví pro pokročilé:  3, 4, 6, 10, 11, 13. května 2021
  Praktický příklad:  17, 18, 19. května 2021
  Opakování:  20. května 2021
  Daně:  24, 25, 27, 28. května 2021
  Daňová evidence:  7, 8, 9. června 2021
  Závěrečná zkouška:  11. června 2021
 • Verze: dopolední kurz (od 8:30 do 13:40)
 • Lektor: Ing. Lenka Kánská, Jana Vašáková
 • Cena: 14 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Další informace

Vstupní požadavky

Kurz je akreditován MŠMT a vstupním požadavkem je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem a základní znalost obsluhy PC.

Časový průběh výuky

Dopolední kurz (od 8:30 do 13:40)

Počet hodin

138 x 45 minut

Místo výuky

Liberec

Závěrečná zkouška

Písemnou formou. Zkouška trvá maximálně 2 hodiny.

Zakončení

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Sleva

10 % pro registranty Úřadu práce (samoplátce) a maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené

Číslo akreditace

MSMT-3993/2018-1/89

3 recenze Účetnictví a daňová evidence

 1. Olga Fischerová

  Kurz byl pro mě velmi přínosným. Rozšířila jsem si povědomí o tomto pro mne doposud absolutně vzdáleném oboru. Pochopila jsem souvztažnosti v účetnictví, začala jsem se orientovat v daňových zákonech. Myslím, že bych byla schopna se začít tomuto oboru věnovat profesně. jednoznačně kurz hodnotím velmi pozitivně a ráda bych poděkovala za profesionální přístup lektorů. Pani lektorka na modulu Daňová soustava obohatila kurz svými bohatými zkušenostmi z praxe. Velmi vstřícná a ochotná vysvětlit dotazy i momo náplň. Pan lektor na modulu Daňová evidence ochotně a jasně vysvětlil problematiku “daňové evidence”. Vždy odpověděl na všechny otázky.Školící materiály jasné, komplexní, výstižné. Velmi hodnotím praktické příklady.Kurz mohu jen doporučit.

 2. Martina Kolomazníková

  S rekvalifikačním kurzem účetnictví jsem maximálně spokojená. Materiály byly výborně připraveny. Ke každé kapitole byl rovnou úkol na procvičení. K některým kapitolám byly rovnou i tiskopisy na vyplnění (cesťák atd.), takže jsme vše vyzkoušeli a moc mi to pomohlo k pochopení. S lektorkou jsem byla moc spokojená. Když jsem měla nějaký dotaz nebo mi něco nebylo jasné, mohla jsem se zeptat a vše bylo znovu vysvětleno.

 3. Zdeňka Novotná

  Kurz byl naplněn maximálně, veškeré podkady pro výuku mi postačují pro vykonávání mé budoucí profese účetní. Učebnice i příklady jsou velice přehledně zpracovány a úplně přehledně se z nich člověk všemu naučí a porozumí.
  Obě lektorky my daly tolik infomací i z praxe, že jsem všemu plně rozuměla a na jakýkoliv dotaz, týkající se účetnictví a daní, mi plně zodpověděly. Velmi moc jim děkuji za získané informace a zaškolední do účetnictví.
  Školící materiály učebnice i sbírky příklad jsou přehledné a srozumitelné. K tomuto kurzu nemám žádné připomínky, jen velké poděkování

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

Máte otázku? Zeptejte se


 

Doporučujeme také…

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby