Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Účetnictví a daňová evidence s využitím PC

(Hodnocení: 12)

Naučte se dokonale účetnictví a staňte se profesionální účetní. Nebo si chcete při zaměstnání účetní přivydělat  spravováním daňové evidence živnostníků či sestavovat daňová přiznání klientům a známým? Využijte naši vlajkovou loď – akreditovaný rekvalifikační kurz účetnictví a daňové evidence s výukou v softwaru POHODA.

16 000 

Vyčistit

Popis

Co vám tento rekvalifikační kurz přinese

V 1. části tohoto akreditovaného rekvalifikačního kurzu se naučíte zpracovávat podvojné účetnictví, které je běžné pro právnické osoby (například s.r.o. nebo a.s.).

Ve 2. části kurzu pak zvládnete  daňovou evidenci běžnou u podnikajících fyzických osob (OSVČ).  To vše se naučíte aplikovat do praxe v oblíbeném účetním programu POHODA.

A na konci získáte oficiální Osvědčení o rekvalifikaci.

Komu je kurz určen

Kurz využijí začátečníci, protože nevyžaduje předchozí znalosti účetnictví nebo daňové evidence, či znalost práce v programu POHODA. Ale využít jej mohou i ti, kdož si chtějí doplnit vědomosti a získat celostátně platné Osvědčení o rekvalifikaci.

Jste na Úřadu práce a chcete kurz ZDARMA?

Zažádejte si o zaplacení vámi vybraného rekvalifikačního kurzu na Úřadu práce? My vám s tím pomůžeme.

Chci kurz ZDARMA

STÁHNĚTE SI ukázku ze skript kurzu pro moduly: Účetnictví pro pokročilé a Základy účetnictví.

Naučíte se

Modul Základy účetnictví

 • Zorientovat se v základech účetnictví a jeho funkcích
 • Zpracovávat účetní doklady, účetní výkazy a využívat účtový rozvrh
 • Účtovat na pokladně, na bankovním účtu, účtovat ceniny a pracovat s penězi na cestě
 • Zaúčtovat bankovní úvěry a půjčky, pohledávky a závazky z obchodních vztahů, nebo poskytnuté a přijaté zálohy
 • Účetně spravovat a inventarizovat zásoby
 • Spočítat a účtovat mzdy a začít s účtováním DPH
 • Řešit dlouhodobý majetek – hmotný a nehmotný
 • Pořídit, zařadit, odepsat či vyřadit dlouhodobý majetek a řešit jeho technické zhodnocení či inventarizaci

Modul Účetnictví pro pokročilé

 • Přijímat a poskytovat zálohy s DPH,  postarat se o pohledávky a závazky
 • Řešit reklamace nebo zápočty
 • Zúčtovat zaměstnance a jejich cestovní náhrady
 • Řešit daně a dotace, opravné položky a odpisy pohledávek
 • Poradit si s cizí měnou v účetnictví
 • Spravovat přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení a dohadné účty
 • Účtovat pohledávky a závazky vůči společníkům
 • Založit společnost, tvořit roezervy a rozdělovat hospodářský výsledek
 • Zpohledu účetnictví a daní řešit řešit náklady a výnosy
 • Spočítat a zaúčtovat účetní hospodářský výsledek a upravit jej na základ daně z příjmů
 • Provést účetní závěrku a uzavřít účetnictví

Modul Praktický příklad z podvojného účetnictví

Na skutečných dokladech se naučíte:

 • Účtovat počátečné zůstatky, roztřídit doklady a zaúčtovat z nich vyplývající účetní případy
 • Spočítat mzdy a odpisy u dlouhodobého majetku
 • Inventarizovat zůstatky na jednotlivých účtech
 • Vyčíslit účetní hospodářský výsledek
 • Sestavit účetní výkazy (rozvahu a výkaz zisků a ztrát) a daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Uzavřít účetnictví

Modul Daňová soustava ČR

 • Zorientovat se ve složité soustavě daní a pochopit fungování daňový řád
 • Na praktickémm příkladu: jak se registrovat k jednotlivým daním
 • Spočítat silniční daň podle zákona o silniční dani
 • Na praktickém příkladu: jak sestavit daňového přiznání k silniční dani
 • Zpracovat daň z přidané hodnoty podle zákona o DPH
 • Na praktickém příkladu s reálnými doklady: jak evidovat DPH, sestavit daňové přiznání a podat souhrnné hlášení

Modul Daňová evidence

 • Jaký obsah a formu má mít daňová evidence
 • Evidovat majetek a závazky, příjmy a výdaje
 • Spočítat sociální a zdravotní pojištění
 • Provést závěrku u daňové evidence

Modul Účetní software POHODA

 • Program POHODA nastavit k práci a zavést jednotlivé účetní jednotky
 • Využít moduly pokladna, banka, faktury vydané, faktury přijaté a zálohové faktury
 • Spravovat majeteke a sklady
 • Evidovat zaměstnance a počítat jejich výplaty
 • Účtovat na přelomu roku a uzavřít účetní období
 • Připravit tiskové sestavy a zálohovat data

Software POHODA a jeho funkce se naučíte využívat jako v systému podvojného účetnictví, tak daňové evidence.

Nejbližší termíny rekvalifikačního kurzu

Termín: 05. 09. – 21. 10. 2022

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví:  5, 6, 8, 9, 12, 13. září 2022
  Účetnictví pro pokročilé: 15, 16, 19, 20, 22, 23. září 2022
  Praktický příklad:  26, 27, 29. září 2022
  Opakování:  30. září 2022
  Daně:  3, 4, 6, 7. října 2022
  SW Pohoda (část účetnictví): 10, 11, 12, 13. října 2022
  Daňová evidence:  17, 18, 19. října 2022
  SW Pohoda (část daň. evidence): 20, 21. října 2022
  Závěrečná zkouška:  21. října 2022
 • Čas výuky: od 8:30 do 13:40
 • Lektor: Ing. Lenka Kánská, Jana Vašáková
 • Cena: 16 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Další informace

Vstupní požadavky

Kurz je akreditován MŠMT a vstupním požadavkem je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem a základní znalost obsluhy PC.

Časový průběh výuky

Dopolední kurz (od 8:30 do 13:40)

Počet hodin

174 x 45 minut

Místo výuky

Liberec

Závěrečná zkouška

Písemnou formou. Zkouška trvá maximálně 2 hodiny.

Zakončení

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Sleva

10 % pro registranty Úřadu práce (samoplátce) a maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené

Číslo akreditace

MSMT-6310/2021-2/176

12 recenzí Účetnictví a daňová evidence s využitím PC

 1. Gabriela Klasová

  Chci poděkovat za naprosto profesionální přístup a maximální využití hodin. Tento kurz mi poskytl vše, co jsem od něj očekávala. Požadovanou teorii, příklady, přátelské prostředí a možnost diskuze. Byl nám podán ucelený přehled o dané tématice. Velice oceňuji uvádění množství příkladů z praxe a právě propojení teorie s praxí. Učebnice logicky a přehledně uspořádané. Zájem o zpětnou vazbu pochopení problematiky od nás. Školení je zážívné. Všichni lektoři byli velice příjemní a sympatičtí, osoby s velkým rozhledem ve svém oboru. Výklad srozumitelný, velice ochotně odpovídali na všechny dotazy účastníků kurzu. Byli precizní i trpěliví. Výuku zpestřili řadou historek ze svého profesního života, a tím posluchače připravili na možné případné situace.Díky promyšlené struktuře výkladu, tištěným podkladům a zkušenostem z praxe nám byl předložen cenný a srozumitelný výklad pojmů a principů, jak účetnictví, tak i daňových zákonů a praxe na PC. Velký důraz byl kladen na praktické úkoly, vyplňování jednotlivých formulářů a dokladů a příklady z praxe. Nebyli jsme zahlceni nesmyslnými a mnohdy obsahově prázdnými definicemi, ale věnovali se tomu podstatnému.Mohu říci pouze – “Bylo to prima!” Jen těžko se mi hledá něco na zlepšení.

 2. Marcela Červenková

  Kurz hodnotím kladně, byl velmi dobře připravený. Oceňuji profesionální přístup, srozumitelný výklad a velice příjemné prostředí. Lektoři mají přátelský přístup, jsou příjemní, trpěliví a ochotní zodpovídat veškeré naše dotazy (i z naší praxe). Velmi dobře připravené studijní materiály (včetně reálných dokladů).

 3. Andrea Kliková

  S kurzem jsem maximálně spokojena. Pochvala opravdu za vše. Vynikající skripta, spousta příkladů z praktického hlediska. Domácí zázemí je neocenitelné. Všichni milí. Pani Urbanová je skvělá lektorka, vše vysvětluje tak, že jsem spoustu věcí pochopila. Co nechápeme vysvětlí znova a znova. Bezvadný přístup k lidem. Materiály jsou výborné, dostali jsme vše potřebné – psací potřeby, papíry,… Vše je na vysoké úrovni. Díky za vše, byto to tu fajn!

 4. Jolana Jíslová

  Náplň kurzu je v souladu s deklarovaným obsahem. Pro úplné začátečníky z počátku kurz probíhal poměrně v rychlejším tempu, ale v průběhu se i začátečníci dobře začlenili a tempo stíhali.Ing.Urbanová – kvalifikovaný lektor s příjemným vystupováním, klidným ústním projevem. Velmi vstřícná a milá osoba, bylo mi ctí se s ing.Urbanovou potkat.Materiály jsou připraveny přehledně, stručně s vyjmenováním toho nejdůležitějšího a podstatného, nezatěžují účastníky kurzu detaily, podrobnostmi.

 5. Jitka Jelínková

  Kurz byl připraven a propracován do detailu. Na základě teoretického výkladu jsme zpracovávali operace a doklady, se kterými se budeme běžně setkávat v praxi. Lektor byl ochotný, vstřícný a jeho výklad srozumitelný. V případě jakýchkoliv nejasností vše ještě jednou zopakovat. Poskytnuté materiály jsou přehledné a názorné. velice přínosná je sbírka příkladů s ukázkami praktických účetních operací a dokladů, která jsou součástí školících materiálů.

 6. Alena H.

  Velmi kvalitní kurz, který je založen na vysvětlení podstaty a logiky účetnictví s odborným výkladem doplněný velkým množstvím praktických příkladů. O účetnictví jsem něco málo věděla a kurz mi pomohl získat celkový přehled o “komplexu” účetnictví. Chválím a doporučuji kde můžu. Na kurz jsem chodila velice ráda od samého začátku.Lektoři jsou lidé z praxe s vysokou odborností. Mají zájem, aby studenti probírané téma pochopili, všechno je vysvětlováné na příkladech a není žádný problém s individuálním přístupem.Školící materiály mě velmi mile překvapily. Pečlivě připravené, obsáhlé, přehledné. Milé byly i takové drobnosti jako volné papíry na poznámky, tužka, guma a při praktickém příkladu celý košíček s kancelářskými potřebami.

 7. Šárka Racochová

  Když jsem nastupovala na tento kurz, nevěděla jsem o účetnictví vůbec nic. Díky paní Mgr. Veronice Bakešové a dalším lektorům jsem pochopila podstatu účetnictví a chtěla bych jim touto cestou ještě jednou poděkovat. Celkově mě kurz nadchnul, lidský přístup a ochota vše vysvětlit. Vše mají perfektně připravené, veškeré materiály s teoretickou i praktickou částí. Všem kurz můžu jedině doporučit.

 8. Michaela Mühlová

  Kurz časově vyhovující na množství probrané látky. Vše šlo postupně a srozumitelně za sebou. Obě lektorky naprosto dokonalé, vše vysvětlily jasně a logicky. Na všechny dotazy dokázaly odpovědět.

 9. Petra Majerová

  Náplň byla zcela vyčerpávající. Včetně příkladů z praxe, které byly velice přínosné a vysvětlující někdy zcela ne dobře pochopitelnou teorii. Na kurzu jsem zcela pochopila účetnictví do hloubky.
  Obě lektorky byly velice trpělivé, ochotné znovu vysvětlit vše, co na první výklad nebylo zcela jasné.
  Školící materiály jsou velice přehledné a obsahující srozumitelné informace.

 10. Ivana Říhová

  Při příchodu na kurz jsem začínala od nuly. Bylo mi vše vysvětleno a v příkladech jsem získala přehled o účetnictví.
  Lektoři jsou profíci, kterí rozumí svému oboru, umí vysvětlit, poradit a zaujmout při výuce. Příjemné prostředí, ráda jsem sem chodila.

 11. Jana Davidová

  Kurz je velmi informativní a obsáhlý. Získání spousty informací, výborné vysvětlení a podání. Kurz se mi moc líbil a byla jsem mile překvapena lektory, vybavením, materiály a personálem.
  Každý lektor je individuální ke svým přednáškám a výhodou je, že mají zkušenosti v daném oboru a přidají zkušenosti z praxe dál.
  Materiály jsou přehledně stručně napsané, ale obsáhlé a nic nechybí.

 12. Martina Černohousová (ověřený vlastník)

  Tento kurz doporučuji absolvovat každému, komu záleží na penězích a chce mít pořádek v účtech, a to nejen v práci a podnikání,ale i doma. Začínala jsem kurz s prakticky nulovou a velmi mlhavou znalostí účetnictví a daní a díky přehledným srozumitelným materiálům a skvělému přístupu všech lektorů jsem za 2 měsíce získala komplexní znalosti tohoto oboru, a využiji je nejen v práci. Velmi mi vyhovovalo procvičování látky na praktických příkladech, opakování, cvičné testy; všechny otázky (i když třeba sebehloupější) mi každý z lektorů trpělivě zodpověděl. Všichni lektoři jsou profesionálové ve svém oboru a je vidět, že jim záleží na tom, aby každý pochopil probíranou látku a dokázal ji aplikovat v praxi právě ve svém oboru. Mockrát děkuji za všechno, moc ráda jsem na kurz chodila a budu ráda vzpomínat na super kolektiv lidí, kteří se mnou na kurz chodili.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

Máte otázku? Zeptejte se


Tazatel
Dejmkova
6 roky 4 měsíce/ů před

Dobry den,
jsem nezamestnana, pokud bych vyuzila rekvalufikacni kurz s dopoledni dochazkou a behem kurzu praci nasla ale chtela kurz dokoncit, je mozne prelozit dochazku na odpoledni?
Dekuji Dejmkova

Kurzy Sprint
6 roky 4 měsíce/ů před

Dobrý den,

z našeho pohledu to možné je. Ale ÚP za Vás zaplatí jenom tu část kurzu, kterou jste absolvovala před nastoupením do zaměstnání. Zbytek byste si po případném přesunu musela doplatit sama, pokud byste měla zájem kurz dokončit.

Urbanová

Tazatel
Dan
6 roky 1 měsíc před

Dobrý den,
je možno orientačně říci, kdy budou další termíny pro tento kurz v Liberci (mimo ten od 2.5.). Realizují se kurzy i v měsících červenec, srpen?
díky za odpověď

Kurzy Sprint
6 roky 1 měsíc před

Dobrý den,

určitě od září 2016. O letních kurzech momentálně jednáme s lektory. Prosím o strpení.

S pozdravem

Urbanová

Tazatel
Alena
5 roky 7 měsíce/ů před

Dobrý den,
chci se zeptat, zdali pro úspěšné ukončení kurzu stač pouze složit závěrečnou zkoušku nebo je úspěšné ukončení kurzu podmíněno většinovou účastí na výukových hodinách. Případně jaká je maximální možná absence na hodinách pro úspěšné ukončení kurzu.
děkuji za odpověď

Kurzy Sprint
5 roky 7 měsíce/ů před

Dobrý den,

abyste byla připuštěna ke zkoušce, musíte absolvovat 80% výuky. V případě tohoto kurzu to znamená, že můžete vynechat 35 vyučovacích hodin, co je 6 výukových dní. Jeden výukový den má 6 vyuč.hodin.

S pozdravem

Urbanová

Tazatel
Kristýna
5 roky 3 měsíce/ů před

Dobrý den, prosím o informaci. V jaký je přesný čas začátek, konec -dopoledních a odpoledních kurzů. Děkuji

Kurzy Sprint
5 roky 3 měsíce/ů před

Dobrý den,
dopolední kurzy probíhají od 8:30 do 13:40h a odpolední od 14:30 do 19:40h. Najdete to na stránce daného kurzu v záložce “Další informace”.
S pozdravem
Urbanová

Tazatel
Michal
4 roky 11 měsíce/ů před

Dobrý den. Mám takovou otázku. Chtěl jsem se zeptat kdy bych využil tento kurt. Mohl bych plnohodnotně pracovat v tom to oboru ?

Kurzy Sprint
4 roky 11 měsíce/ů před

Dobrý den,

ano, kurz je koncipován tak, aby se účetnictví naučil i úplný začátečník, který doteď vůbec nepřišel s účetnictvím do styku.

S pozdravem

Urbanová

 

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby