Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Průběh realitního obchodu od „A“ do „Z“ se zaměřením na praktické rady

Kurz je vhodná hlavně pro nováčky, ale i zkušenější makléře. Seznámí vás s průběhem obchodního případu od A do Z, včetně složitější problematiky ve vztahu k SVJ, družstvům i s chybami při podpisu zprostředkovatelské a rezervační smlouvy. Věnovat se budeme i prověření klienta, okrajově i AML, katastru až po předání nemovitosti. Součástí školení je diskuse s konkrétními dotazy účastníků z jejich praxe.

2 990  (vč. DPH)

Popis

Školení se koná on-line živě s lektorem.

Odkaz pro přístup ke školení získáte nejpozději den před konáním.


Co vám školení přinese

 • Budete se orientovat v průběhu celého realitního obchodu z pohledu právních zásad.

 • Budete vědět jak prověřit klienta nejen z pohledu AML.

 • Smluvní dokumentace v případě právnických osob, družstev.

 • Náležitosti realitního zákona č39/2020Sb.

 • Uzavření rezervační smlouvy a s tím náležitosti a rizika spojená, stejně tak i u kupní smlouvy resp. převodu družstevního podílu, až po předání nemovitosti kupujícímu.

 • Budete znát celý průběh obchodního případu od A do Z se všemi úskalími tak, abyste uměli vždy odpovědět klientovi na jeho otázky a zároveň uměli předat vašemu advokátovi informovaného klienta se všemi potřebnými podklady. 

Komu je toto školení určeno

Školení je určeno začínajícím makléřům, jejichž předmětem činnosti je zprostředkování prodeje/koupě nemovitostí, nicméně může být přínosem i pro zkušenější makléře, kteří potřebují dané téma zaktualizovat s přihlédnutím na současnou platnou právní úpravu a s přihlédnutím na praktické zaměření.

 


Co se naučíte

Nábor nemovitosti

 • Prověření nabírané nemovitosti a majitele nemovitosti (exekuce, insolvence, rodinný stav, SJM, společenské smlouvy v případě, že prodávajícím nemovitosti je právnická osoba, právní závady, nabývací tituly, PENB…)
 • Prověření nabírané nemovitosti v případě prodeje družstevního podílu (stanovy družstva, potvrzení družstva o bezdlužnosti, potvrzení družstva o členství…)
 • Poučení klienta o jeho povinnostech dle zákona o hospodaření s energií (PENB), o možnostech úschovy kupní ceny, o nutnosti podepsat zástavní smlouvu s bankou kupujícího, která mu poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny

Nalezení zájemce o koupi

 • Prověření zájemce z hlediska exekucí/insolvencí, z hlediska rodinného stavu (ženatý x svobodný) kvůli SJM či výlučné vlastnictví, v případě právnické osoby prověření, kdo za ni jedná, zda je potřeba souhlasu některého z orgánů právnické osoby
 • Zjištění způsobu financování kupní ceny (zda hypotéka a zda nutnost zajišťovat nemovitost zástavním právem)
 • AML (zjišťování původu peněz)
 • Poučení zájemce o právních či faktických závadách
 • Uzavření rezervační smlouvy (náležitosti rezervační smlouvy, dvojstranná vs. trojstranná smlouva, praktické rady, možnost odstoupení, smluvní pokuta, smlouva o smlouvě budoucí)
 • Předání podkladů advokátovi

 

Uzavření zprostředkovatelské smlouvy s klientem

 • Povinnosti zprostředkovatele dle zákona o realitním zprostředkování
 • Náležitosti zprostředkovatelské smlouvy
 • Provize zprostředkovatele a její splatnost
 • Zprostředkovatel vs. spotřebitel a jeho ochrana (právo odstoupit)
 • Výhradní vs. nevýhradní smlouva

Uzavření kupní smlouvy/smlouvy o převodu družstevního podílu

 • Splatnost kupní ceny vs. podání na katastr
 • Odkládací podmínka účinnosti kupní smlouvy
 • Průběh vkladového řízení, lhůta pro provedení vkladu, správní poplatek,
 • Provedení vs. zamítnutí vkladu (upřesnění vkladu)
 • Převod družstevního podílu – účinný doručením smlouvy družstvu

Předání nemovitosti

 • Přechod nebezpečí škody na věci na kupujícího, okamžik, kdy veškeré náklady spojené s vlastnictvím a užíváním nemovitosti začíná hradit kupující

Navíc ke školení

Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků, kde můžete reagovat na probraná témata, případně se zeptat na názor právníka na váš konkrétní problém.

Nejbližší termíny školení

Termín: 

 • Čas konání: 9:00 – 12:00 hod
 • Místo konání: on-line živě s lektorem (ZOOM)
 • Cena: 2 990 Kč (vč. DPH) 

Odkaz pro přístup ke školení získáte nejpozději den před konáním.

Další informace

Úroveň kurzu

makléř profesionál, makléř začátečník

Místo výuky

online živě s lektorem

Časový průběh výuky

9:00 – 12:00 hod bez přestávky

Máte otázku? Zeptejte se


 

Doporučujeme také…

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top