Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Obchodník s realitami

Chcete získat nové praktické dovednosti a zdokonalit se v celém procesu realitní praxe? Máte zájem připravit se komplexně na zkoušku z profesní kvalifikace Obchodníka s realitami a úspěšně tuto zkoušku vykonat? Tento rekvalifikační kurz vás naučí vše potřebné k úspěšné orientaci v oblasti procesů a postupů spojených s výkonem činnosti obchodníka s realitami.

17 000 

Popis

Co vám tento rekvalifikační kurz přinese

Po absolvování kurzu zvládnete získat nabídku i poptávku z mnoha různých zdrojů a správně ji zpracovat. Zjistíte, jaké argumenty využívat, abyste s klientem uzavřeli výhradní smlouvy. Budete také umět správně a efektivně inzerovat.

Naučíte se, jak postupovat při prohlídce nemovitosti a následně při podpisu rezervační smlouvy. Zdokonalíte se ve zpracování fotek, textů, vytváření prezentace, ale také v orientaci v oblasti médií a práce v počítačovém a internetovém prostředí.

Získáte základní přehled v oblasti realitního práva a stavebnictví. Naučíte se orientovat v oblasti zajištění financování nemovitostí. Dále pochopíte, jak postupovat při odstraňování právních vad nemovitosti. A osvojíte si možnosti a postupy finančních ústavů.

Navíc získáte celostátně platné Osvědčení o rekvalifikaci.

Profesní kvalifikace

Kurz probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací. Připravuje účastníky kurzu na jednu část zkoušky z profesní kvalifikace 66-042-M – Obchodník s realitami.

Více informací o zkoušce

Komu je kurz určen

Kurz je určen zájemcům o práci realitního makléře, kteří nemají žádnou nebo minimální praxi v tomto oboru.

Zároveň slouží i těm, kteří si potřebují doplnit znalosti z oblasti nabídky a poptávky, efektivních postupů při prodeji a pronájmu nemovitostí, z oblasti práva a financí nebo také v základních otázkách makléře a podnikání.

Absolvování celého kurzu slouží také jako komplexní příprava pro úspěšné vykonání celé zkoušky z profesní kvalifikace Obchodník s realitami.

Absolvujte kurz a získejte pracovní místo

Po absolvování kurzu vám můžeme ve spolupráci s Realitní komorou ČR zajistit práci v jakékoliv realitní kanceláři v ČR.

Jste na Úřadu práce a chcete kurz ZDARMA?

Zažádejte si o zaplacení vámi vybraného rekvalifikačního kurzu na Úřadu práce? My vám s tím pomůžeme.

Chci kurz ZDARMA

Naučíte se

Kurz je složen ze 6 modulů, ve kterých se naučíte:

Modul právní a daňové minimum makléře

 • Orientovat v příslušných kapitolách Občanského zákoníku (č.89/2012Sb. v platném znění)
 • Orientovat v příslušných kapitolách zákona o katastru nemovitostí (č. 256/2013 Sb.)
 • Orientovat v nezbytných náležitostech základní smluvní a procesní dokumentace
 • Orientovat v příslušných kapitolách insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.)
 • Orientovat v příslušných kapitolách zákona o hospodaření s energií (č. 406/2000 Sb.)
 • Orientovat v konkrétních případech, kdy je nakládání s nemovitým majetkem omezeno
 • Orientovat se v základních daňových předpisech při prodeji (pronájmu) nemovitostí, zejména v oblasti daně z nabytí, daně z příjmu fyzických a právnických osob ve vztahu k prodeji nebo koupi nemovitostí, daně z přidané hodnoty při prodeji (pronájmu) nemovitostí

Modul Evropský etický kodex pro makléře (CEPI)

 • Jak realitní makléř prokazuje svoji kvalifikaci
 • Co vše je při výkonu své profese povinen dělat
 • Čeho se musí zdržet a co nesmí zatajit
 • Co jsou to předsmluvní informace
 • Jak řešit reklamace a stížnosti
 • Kdy může nebo nesmí realitní pracovník přijmout platbu za své služby
 • Kdo je vázán etickým kodexem CEPI
 • Co je cílem etického kodexu CEPI
 • Jak ochraňovat spotřebitele před nekalými praktikami realitního trhu

Modul Stavebnictví a oceňování nemovitostí

 • Orientovat se v základních ustanoveních stavebního zákona (č.183/2006 Sb. v platném znění)
 • Vysvětlit základní pojmy ze stavebnictví vážící se k nemovitostem
 • Popsat základní typy staveb, typy nosných a nenosných konstrukcí
 • Rozlišit a popsat základní stavební prvky
 • Popsat nejčastější vady a poruchy staveb mající vliv na jejich hodnotu
 • Orientovat se v základní stavební výkresové dokumentaci
 • Znát principiálně metody stanovení tržní hodnoty nemovitostí
 • Umět vysvětlit faktory ovlivňující tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitostí

Modul Informační technologie v praxi makléře

 • Obsluhovat hardwarové zařízení v praxi makléře (PC, tiskárna, skener, fotoaparát)
 • Vytvářet textové a tabulkové dokumenty
 • Zpracovávat fotografie a vytvářet prezentace

Modul Nabídka, poptávka a marketing v praxi makléře

 • Vytvořit inzerát v kontextu s požadavky a podmínkami realitních serverů
 • Postupy a procesy při zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí
 • Procesy při zprostředkování převodu družstevních podílů
 • Orientovat se v aktuálním stavu realitního trhu a aktuálních trendech a segmentaci realitního trhu
 • Orientovat se v oblasti inzertních médií (internetová, tištěná apod.)
 • Jak úspěšně využít lokální marketing
 • Co je to MLS a jeho výhoda

Modul Financování nemovitostí

 • Jak fungují bankovní produkty
 • Způsoby financování nemovitostí
 • Orientovat se v dokumentaci související s realitním obchodem a financemi
 • Způsoby a možnosti zpracování obchodního případu v souvislosti s financováním

Nejbližší termíny rekvalifikačního kurzu

Praha

Termín: bude vypsán

 • Výukové dny:
  Právní minimum makléře (8:30 – 16:00):
  Daňové minimum makléře (8:30 – 11:45):
  Evropský etický kodex pro makléře (12:45 – 16:00):
  Stavebnictví a oceňování nemovitostí (8:30 – 16:00):
  Informační technologie v praxi makléře (8:30 – 13:30):

  Nabídka, poptávka a marketing v praxi makléře (8:30 – 16:00):
  Financování nemovitostí (8:30 – 13:30):

  Závěrečná zkouška:  (zahrnuta v ceně kurzu)
 • Lektor: JUDr. Hana Suková, Mgr. Pavla Marešová, Mgr. Anton Rožnov, Ing. Petr Kareš, Ing. Miroslav Křižan, Ing. Ivana Urbanová, Libor Urban
 • Cena: 17 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Další informace

Vstupní požadavky

Časový průběh výuky

Počet hodin

102 x 45 minut

Místo výuky

Závěrečná zkouška

Zakončení

Sleva

Číslo akreditace

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

Máte otázku? Zeptejte se


 

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby