Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Náš příběh

Chcete vědět, jakou cestu již máme za sebou a kam směřujeme?


Vše začalo na začátku roku 2012. Po několika marných pokusech o zkvalitnění procesu vzdělávání ve školicím středisku, kde jsem pracovala jako lektor, jsem se rozhodla založit firmu vlastní, do níž jsem chtěla promítnout svou vizi kvalitního vzdělávání za skvělé peníze. A tak jsem v březnu 2012 založila školicí středisko Kurzy Sprint.

Prosadit se s novou značkou na trhu nebylo mezi velkou konkurencí snadné. O to ale větší byla moje snaha svou vizi dotáhnout do vítězného konce. I proto jsme se dokázali za krátkou dobu 1 roku propracovat až do pozice jednoho z nejvyhledávanějších vzdělávacích středisek v oblasti účetnictví a daní v Praze a Středočeském kraji.

Bylo jen třeba obklopit se správnými spolupracovníky. Počínaje asistentkou, přes lektory až po programátory a konče dalšími členy vedení firmy. Je zásluhou celého našeho týmu, že v dnešní době můžeme svoji činnost stále rozšiřovat a vycházet tak vstříc dalším požadavkům a potřebám našich posluchačů. To vy nás motivujete k neustálému zkvalitňování našich služeb a k rozšiřování nabídky kurzů o další obory.

V roce 2013 do naší nabídky přibyly kurzy online marketingu. A co víc: otevřeli jsme novou pobočku v Liberci. To vše proto, abychom vyšli vstříc více zájemcům, mohli i nadále spolupracovat s Úřady práce a školit zaměstnance významných státních i soukromých organizací.

V roce 2014 jsme pak navázali novou pobočkou v Hradci Králové. Kvůli velkému zájmu o naše kurzy jsme se stihli v roce 2015 v Hradci přestěhovat do větších a kvalitnějších prostor.

Ve stejném roce jsme rozšířili nabídku o kurzy pro realitní makléře a manažerské kurzy, a také o krátké semináře zaměřené na účetnictví, daně a podnikání.

Naším cílem ale není jen rozpínání, ale také zkvalitňování výuky za stálého důrazu na maximální připravenost našich absolventů do praxe. Právě náš důraz na praktickou aplikaci dovedností nám vynesl množství pozitivních referencí absolventů našich kurzů.

Náš cíl zůstává stejný: Spokojený absolvent našich kurzů, který se díky znalostem u nás získaným snadno uplatní na trhu práce a zůstane nám věrný i do budoucna.

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby