Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Finanční páka a daňový štít aneb Proč je cizí kapitál levnější než vlastní

Víte, co to je a jak funguje finanční páka? Více se dozvíte v tomto článku.

Co to je finanční páka

Z každé ekonomické publikace, z každého ekonomického článku anebo také od každého vystudovaného ekonoma se dozvíte frázi, která říká, že vlastní kapitál je dražší a rizikovější než kapitál cizí. Z tohoto výroku tedy vyplývá, že je ve firmě efektivnější a výhodnější používat spíše cizí zdroje financování (bankovní úvěry, závazky vůči dodavatelům a další).

Co se týče veřejnosti, neznám nikoho, kdo by tomuto v takovémto podání rozuměl. Zde se nabízejí dvě základní otázky. Jak je možné, že je cizí kapitál výnosnější? Jak je možné, že je méně rizikový, když přece cizí kapitál znamená dluhy, které zhoršují likviditu a platební schopnost podniku? V dalším textu se pokusím na tyto dvě jednoduché a jasné otázky odpovědět.

Jak funguje finanční páka

Cizí kapitál je levnější zásluhou fungování principu finanční páky a také zásluhou efektu daňového štítu. To, že je levnější, znamená, že je výnosnější a že pomocí cizího kapitálu dokážeme dosáhnout vyšší rentability vlastního kapitálu. Je to zajištěno pozitivním fungováním finanční páky a také zásluhou efektu daňového štítu.

Hlavním cílem firmy (podnikatelů) je dosáhnout co nejvyšší úrovně ziskovosti vlastního kapitálu. Právě rentabilita vlastního kapitálu se rozkládá na tři základní činitele:

  • ziskovou marži
  • obrat majetku
  • finanční páku

Toto je jasný důkaz, že pokud bude finanční páka působit pozitivně (bude meziročně růst), bude naše podnikání efektivnější a ziskovější. Efekt daňového štítu je podpůrný a funguje na principu nákladových úroků, které jsou spojeny s úročeným cizím kapitálem. Tyto úroky jsou náklady, které snižují základ daně a samotnou daňovou povinnost, tudíž pro nás znamenají faktické daňové úspory.

Příklad fungování finanční páky

Celý tento princip bych se pokusil demonstrovat na následujícím modelovém příkladu. Uvažujme dvě firmy, které mají stejnou výnosnost majetku, ale odlišné zdroje financování. [Zdroj: Synek – Manažerská ekonomika, 2007]

Firma

Vlastní kapitál

Cizí kapitál

Výnosnost majetku (20%)

Úroky (8%)

Zisk nezdaněný

Daň (40%)

Zisk zdaněný

Výnosnost vlastního kapitálu

A

2000

400

0

400

160

240

12%

B

1000

1000

400

80

320

128

192

19,20%

Daňový štít zajišťuje fungování finanční páky a vyšší výnosnost vlastního kapitálu, což je hlavní podnikový cíl.

Kdy finanční páka funguje a kdy ne?

Cizí kapitál ale nejde používat donekonečna. Použití většího množství cizího kapitálu zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu pouze tehdy, pokud finanční páka působí pozitivně, tj. pokud platí:

rentabilita vlastního kapitálu > rentabilita aktiv x (1 – sazba daně z příjmů) nebo rentabilita aktiv > sazba nákladových úroků

Pokud neplatí jeden z těchto vzorců, finanční páka nefunguje a zvyšování zadlužení nebude spojeno se zvyšováním rentability.

Vyšší rizikovost vlastního kapitálu je spojena se situací likvidace firmy, kdy požadavky majitelů firmy jsou uspokojovány až po uspokojení státu, bank, zaměstnanců, dodavatelů a dalších věřitelů firmy.

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby