Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Kurz-účetnictví

Účetnictví komplet v praxi

Pokud s účetnictví teprve začínáte a chcete se jej naučit kompletně od základů po složité účetní operace, a to v kombinaci s příkladem z praxe, pak pro vás máme jedinečnou nabídku kurzu 3 v 1. Tento kurz zahrnuje lekce z kurzů  Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé a navíc obsahuje praktický příklad z podvojného účetnictví.

8 900 Kč10 800 Kč (vč. DPH)

Vymazat

Popis produktu

Co vám kurz Účetnictví komplet v praxi přinese

Bez jakýchkoli předchozích zkušeností se naučíte jak základům, tak složitějším účetním operacím, které budete v běžné každodenní praxi nutně potřebovat. Ale nezůstane jen u teorie a dílčích praktických příkladů. Vše si ještě navíc vyzkoušíte na příkladu podvojného účetnictví z praxe – účtovat budete reálné účetní situace fiktivní firmy. Veškeré vědomosti tak budete umět ihned aplikovat v praxi, a to nejenom v dílčích situacích, ale v rámci kompletního firemního účetnictví.

Výhodou tohoto kurzu 3 v 1 je jeho snížená cena. Oproti běžné ceně za oba kurzy a praktický příklad ušetříte 2 400 Kč! A to stojí za to.

Komu je kurz určen

Kurz je určen začátečníkům, kteří s účetnictvím dosud nemají zkušenosti, ale rozhodli se věnovat se účetní profesi, nebo mít své firemní účetnictví pod plnou kontrolou. Kurz je vhodný také pro mírně pokročilé účetní, kteří se již účetnictví věnují, ale potřebují si jednak vše zopakovat, ale také se naučit pokročilejší účetní operace.

» Přejít k objednávce kurzu

STÁHNĚTE SI ukázku ze skript kurzu pro moduly: Účetnictví pro pokročilé a Základy účetnictví.

Co se naučíte v jednotlivých modulech

Modul Základy účetnictví vás naučí

 • Jak účetnictví chápat a jaké jsou jeho funkce
 • Zprácovávat účetní doklady a účetní výkazy a využívat účetní rozvrh
 • Účtovat na pokladně pokladnu a na bankovním účtu
 • Účtovat ceniny a pracovat s penězi na cestě
 • Zaúčtovat bankovní úvěry a půjčky, pohledávky a závazky z obchodních vztahů, nebo poskytnuté a přijaté zálohy
 • Spravovat, účtovat a inventarizovat zásoby
 • Vypočítat a účtovat mzdy a jak začít s účtováním DPH
 • Účetně zacházet s dlouhodobým majetkem – hmotným, nehmotným
 • Pořídit, zařadit, odpisovat a vyřazovat dlouhodobý majetek
 • Jak na technické zhodnocení a inventarizaci dlouhodobého majetku

Modul Účetnictví pro pokročilé vás naučí

 • Řešit přijaté a poskytnuté zálohy s DPH
 • Postarat se o další pohledávky a závazky
 • Správně vyřešit reklamace nebo zápočty
 • Jak se vypořádat s cizí měnou v účetnictví
 • Zaúčtovat zaměstnance a jejich cestovní náhrady
 • Účtovat daně a dotace, opravné položky a odpisy pohledávek
 • Řešit přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení a dohadné účty
 • Účtovat pohledávky a závazky vůči společníkům
 • Jak na založení společnosti, rozdělování hospodářského výsledku a tvorbu rezerv
 • Z účetního a daňového pohledu vyřešit náklady a výnosy
 • Spočítat a zaúčtovat  účetní hospodářský výsledek a upravit jej na základ daně z příjmů
 • Profesionálně připravit účetní závěrku a uzavřít účetnictví

Modul Praktický příklad z podvojného účetnictví vás naučí

Provedete vyúčtování na skutečných dokladech a vyzkoušíte si:

 • Zaúčtovat počátečné zůstatky, roztřídit doklady a zaúčtovat z nich vyplývající účetní případy
 • Spočítat mzdy a odpisy u dlouhodobého majetku
 • Zinventarizovat zůstatky na jednotlivých účtech
 • Vyčíslit účetní hospodářský výsledek
 • Sestavit účetní výkazy (rozvahu a výkaz zisků a ztrát)
 • Připravit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Celé účetnictví uzavřít

Nejbližší termíny kurzu

Praha

Termín: 1. 6. – 29. 6. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 1, 2, 3, 6, 7, 9. 6. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 13, 14, 16, 20, 21, 23. 6. 2016
  Praktický příklad 27, 28, 29. 6. 2016
 • Verze: dopolední kurz nebo odpolední kurz
 • Cena: 10 800 Kč (vč. DPH) / 8 900 Kč (vč. DPH)

Termín: 12. 7. – 3. 8. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 12, 13, 14, 15, 18, 19. 7. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 21, 22, 25, 26, 28, 29. 7. 2016
  Praktický příklad 1, 2, 3. 8. 2016
 • Verze: dopolední kurz
 • Cena: 10 800 Kč (vč. DPH)

Termín: 2. 8. – 31. 8. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 2, 3, 5, 8, 9, 11. 8. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 15, 16, 18, 22, 23, 25. 8. 2016
  Praktický příklad 29, 30, 31. 8. 2016
 • Verze: dopolední kurz
 • Cena: 10 800 Kč (vč. DPH)

Termín: 13. 9. – 12. 10. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 13, 14, 16, 19, 20, 22. 9. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 26, 27, 29. 9. a 3, 4, 6. 10. 2016
  Praktický příklad 10, 11, 12. 10. 2016
 • Verze: dopolední kurz nebo odpolední kurz
 • Cena: 10 800 Kč (vč. DPH) / 8 900 Kč (vč. DPH)

Termín: 30. 9. – 26. 11. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 30. 9. a 1, 7, 8, 14, 15. 10. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 21, 22. 10. a 4, 5, 11, 12. 11. 2016 (28. 10. – 29. 10. 2016 SE NEUČÍ)
  Praktický příklad 18, 19, 25, 26. 11. 2016
 • Verze: víkendový kurz
 • Cena: 8 900 Kč (vč. DPH)

Termín: 4. 10. – 2. 11. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 4, 5, 7, 10, 11, 13. 10. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 17, 18, 20, 24, 25, 27. 10. 2016
  Praktický příklad 31. 10. a 1, 2. 11. 2016
 • Verze: dopolední kurz nebo odpolední kurz
 • Cena: 10 800 Kč (vč. DPH) / 8 900 Kč (vč. DPH)

Termín: 1. 11. – 23. 11. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 1, 2, 3, 4, 7, 8. 11. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 10, 11, 14, 15, 16, 18. 11. 2016
  Praktický příklad 21, 22, 23. 11. 2016
 • Verze: dopolední kurz nebo odpolední kurz
 • Cena: 10 800 Kč (vč. DPH) / 8 900 Kč (vč. DPH)

Hradec Králové

Termín: 6. 6. – 13. 7. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 6, 7, 9, 13, 14, 16. 6. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 20, 21, 23, 27, 30. 6. a 1. 7. 2016
  Praktický příklad 11, 12, 13. 7. 2016
 • Verze: dopolední kurz
 • Cena: 8 900 Kč (vč. DPH)

Termín: 12. 7. – 3. 8. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 12, 13, 14, 15, 18, 19. 7. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 21, 22, 25, 26, 28, 29. 7. 2016
  Praktický příklad 1, 2, 3. 8. 2016
 • Verze: dopolední kurz
 • Cena: 8 900 Kč (vč. DPH)

Termín: 15. 8. – 7. 9. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 15, 16, 18, 19, 22, 23. 8. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 25, 26, 29, 30. 8. a 1, 2. 9. 2016
  Praktický příklad 5, 6, 7. 9. 2016
 • Verze: dopolední kurz
 • Cena: 8 900 Kč (vč. DPH)

Termín: 13. 9. – 12. 10. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 13, 14, 16, 19, 20, 22. 9. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 26, 27, 29. 9. a 3, 4, 6. 10. 2016
  Praktický příklad 10, 11, 12. 10. 2016
 • Verze: dopolední kurz
 • Cena: 8 900 Kč (vč. DPH)

Termín: 3. 10. – 2. 11. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 3, 4, 6, 10, 11, 13. 10. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 17, 18, 20, 21, 24, 25. 10. 2016
  Praktický příklad 31. 10. a 1, 2. 11. 2016
 • Verze: dopolední kurz
 • Cena: 8 900 Kč (vč. DPH)

Liberec

Termín: 11. 7. – 3. 8. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 11, 12, 14, 15, 18, 19. 7. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 21, 22, 25, 26, 28, 29. 7. 2016
  Praktický příklad 1, 2, 3. 8. 2016
 • Verze: dopolední kurz
 • Cena: 8 900 Kč (vč. DPH)

Termín: 2. 8. – 31. 8. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 2, 3, 5, 8, 9, 11. 8. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 15, 16, 18, 22, 23, 25. 8. 2016
  Praktický příklad 29, 30, 31. 8. 2016
 • Verze: dopolední kurz
 • Cena: 8 900 Kč (vč. DPH)

Termín: 5. 9. – 29. 9. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 5, 6, 8, 9, 12, 13. 9. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 15, 16, 19, 20, 22, 23. 9. 2016
  Praktický příklad 26, 27, 29. 9. 2016
 • Verze: dopolední kurz
 • Cena: 8 900 Kč (vč. DPH)

Termín: 24. 10. – 23. 11. 2016

 • Výukové dny:
  Základy účetnictví 24, 25, 27, 31. 10. a 1, 3. 11. 2016
  Účetnictví pro pokročilé 7, 8, 10, 14, 15, 16. 11. 2016
  Praktický příklad 21, 22, 23. 11. 2016
 • Verze: dopolední kurz
 • Cena: 8 900 Kč (vč. DPH)

 

Další informace

Místo výuky

Hradec Králové, Liberec, Praha

Úroveň kurzu

Mírně pokročilí, Začátečníci

Časový průběh výuky

V pracovní dny, dopolední kurz: od 8:30 do 13:40, odpolední kurz: od 14:30 do 19:40, víkendový kurz: výuka probíhá v pátek 16:30 – 19:45 a sobotu 9:00–16:00

Zakončení

Obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu

Sleva

10 % pro registranty Úřadu práce (samoplátce) a maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené

Téma

Účetnictví

Počet hodin

90 hodin x 45 minut

Navazující moduly

Daňová soustava v ČR

3 recenze k Účetnictví komplet v praxi

 1. 5 z 5

  :

  Kurz se mi líbil, velmi se mi líbil praktický příklad. Je užitečné pracovat se skutečnými doklady a díky němu jsem pochopila některé souvislosti, které jsme se učili v teorii. Paní Urbanová přednáší velmi dobře, její výklad je jasný a srozumitelný. Líbilo se mi, jak teorii prokládala příklady z vlastní praxe. Školící materiály jsou přehledné, srozumitelné, úplné (není nutné si neustále psát poznámky během výkladu). Kladně hodnotím zajištění občerstvení během kurzu.

 2. 5 z 5

  :

  Kurzy dostály svému jménu – relativně v krátké době jsem načerpala velké množství informací. Musím říct, že díky tomu, jak je kurz postaven (velmi poctivě, problematika jde do hloubky a ne jen teoretické “školské” informace), ale i praxí podložené penzum informací, příkladů, vše podáváno v širších souvislostech (v logických návaznostech na daňovou problematiku), jsem schopna nastoupit jako účetní do pracovního poměru. Lektorka je velmi sympatická. Opět oceňuji fundovaný výklad, logicky podaný. Je vidět, že má za sebou roky praxe. Materiály jsou úžasné. Určitě je budu používat při své práci jako učebnici – přehlednou příručku.

 3. 5 z 5

  :

  Kurz splnil má očekávání. Kvalita a obsah učiva odpovídaly informacím uváděným na webových stránkách. Oceňuji, že lektoři jsou lidé z praxe, kteří umějí porbíranou látku vysvětlit a přiblížit uváděním praktických příkladů. Školící materiály jsou přehledné, látka dobře vysvětlená, jsou uváděny podstatné informace.

Přidat recenzi

Máte otázku? Zeptejte se


Tazatel
Barbora Tomova
7 měsíce/ů 7 dnů před

Dobry den, mala by som zaujem o kurz ucetnictvi komplet v praxi ale potrebovala by som vediet ako dlho trva kurz a kolko hoidn denne byva. Dakujem tomova

Kurzy Sprint
7 měsíce/ů 7 dnů před

Dobrý den,

kurz Účetnictví komplet v praxi trvá cca. 1 měsíc. Vyučuje se po 6 vyuč.hodinách denně. Učí se 3x týdně. Přesné výukové dny najdete u konkrétního termínu v závorce.

S pozdravem

Urbanová

Tazatel
veronika
7 měsíce/ů 3 dnů před

Dobry den chcela by som sa opýtať či je kurz zameraný len na podvojné účtvoníctvo alebo aj na jednoduché. Ďakujem

Kurzy Sprint
6 měsíce/ů 29 dnů před

Dobrý den,

jenom podvojné. Jednoduché účetnictví neboli daňovou evidenci, kterou používají živnostníci najdete v kurzu Daňová evidence.

S pozdravem

Urbanová

Tazatel
Iveta Líznerová
4 měsíce/ů 6 dnů před

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat od kolika hodin začíná odpolední kurz od 09.02.2016?
Předem děkuji za odpověď

Kurzy Sprint
4 měsíce/ů 5 dnů před

Dobrý den,

odpolední kurzy začínají ve 14:30 a končí 19:40h.

Urbanová

Tazatel
Dita Škodová
2 měsíce/ů 4 dnů před

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat jestli plánujete víkendové kurzy v Liberci. Měla bych zájem o kompletní účetnictví.
Děkuji.

S pozdravem

Dita Škodová

Kurzy Sprint
2 měsíce/ů 4 dnů před

Dobrý den,

víkendové kurzy v Liberci zatím neplánujeme.

S pozdravem

Urbanová

 

Mohlo by se Vám líbit…

 • Kurz-účetnictví

  Účetnictví

  5 z 5

  Toužíte také po práci účetní/účetního? Není nic jednoduššího, než se rekvalifikovat. V takovém případě pro vás máme špičkový kurz akreditovaný ministerstvem, s nímž to hravě zvládnete.

  12 000 Kč14 000 Kč (vč. DPH)

  Místo výuky: Hradec Králové, Liberec, Praha,

  Nejbližší termíny:

  Vyberte možnosti
 • Kurz-účetnictví

  Účetnictví a daňová evidence s využitím PC

  5 z 5

  Naučte se dokonale účetnictví a staňte se profesionální účetní. Nebo si chcete při zaměstnání účetní přivydělat  spravováním daňové evidence živnostníků či sestavovat daňová přiznání klientům a známým? Využijte naši vlajkovou loď – akreditovaný rekvalifikační kurz účetnictví a daňové evidence s výukou v softwaru POHODA.

  19 000 Kč22 000 Kč (vč. DPH)

  Místo výuky: Hradec Králové, Liberec, Praha,

  Nejbližší termíny:

  Vyberte možnosti

Učebny v Praze

Libeňský Pivovar Office Centrum

Kurzy Sprint - Praha

U Libeňského pivovaru 63/2
(vchod od Alberta)
Praha 8 - Libeň

Ukázat na mapě

Učebny v Hradci Králové

Administrativní centrum EPOS

Kurzy Sprint - Hradec Králové

Akademika Heyrovského 1178/6
Hradec Králové

Ukázat na mapě

Učebny v Liberci

Budova Technických služeb města Liberec

Kurzy Sprint - Liberec

Erbenova 376/2
Liberec

Ukázat na mapě

© Kurzy Sprint s.r.o. | všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby